Prolifeplatform start crowdfunding voor verspreiden flyer

2

In de vierde Week van het Leven, in november, vraagt het Platform Zorg voor Leven in een huis aan huis te verspreiden flyer aandacht voor hulp bij onbedoelde zwangerschappen. De crowdfunding ging vrijdag van start.

Wat heeft Nederland te bieden aan een onbedoeld zwangere vrouw en haar ongeboren kind? Het Platform Zorg voor Leven probeert een flyer met daarin die vraag huis aan huis te verspreiden.

ANP-45950020_webDeskundige: Crowdfunding met ethisch appel slimme zet

„Abortus is weer terug op de maatschappelijke agenda”, constateert Diederik van Dijk, voorzitter van het Platform Zorg voor Leven, waarin onder meer de NPV, Schreeuw om Leven, RMU, SGP en ChristenUnie zijn verenigd. Hij somt op: organisaties die wakes en betogingen organiseren bij abortusklinieken kregen dit jaar felle kritiek. Ook was er de ontroerende documentaire van de EO over moeder Yara, die haar zwangerschap na veertien weken liet afbreken en haar kindje later toch liet inschrijven in de burgerlijke stand.

Reden genoeg dus om voor de vierde keer op rij de schouders te zetten onder een Week van het leven, aldus Van Dijk. „Als platform gaan we het gesprek graag aan. Of beter gezegd: we zetten het graag voort. De week is een prima instrument om de waarde van het ongeboren leven weer krachtig voor het voetlicht te brengen.”

De agenda’s zijn getrokken. Dit keer zijn de dagen 11 tot en met 16 november aangekruist. Ook de inzet is intussen bepaald. Als het aan de initatiefnemers van de nieuwe themaweek ligt, wordt op elk adres een informatieve en appellerende flyer bezorgd. Vrijdag ging een crowdfundingsactie van start om het benodigde bedrag –160.000 euro– bijeen te brengen.

In de folder, te zien op weekvanhetleven.nl, legt het platform de vinger bij de schrijnende situatie waarin een onbedoeld zwangere vrouw veelal verkeert, maar ook bij de onomkeerbare gevolgen van abortus en bij het hulpaanbod voor moeder én kind.

Brengt de achterban van het platform die 160.000 euro bij elkaar?

„Ik heb goede hoop. Ik geef toe: in zekere zin is het een testcase voor de gereformeerde gezindte. Als we vinden dat het jaarlijks aantal van 30.000 zwangerschapsafbrekingen maar geruisloos moet worden uitgevoerd, kunnen we de hand op de knip houden. Als het leven ons nog aan het hart gaat, dan moeten we dat op de ene of andere manier omzetten in vrijgevigheid.”

De polarisatie rond abortus lijkt eerder toe dan af te nemen. Baart dat jullie als platform zorg?

„Het is een aandachtspunt. Een beetje commotie vinden we niet erg, als dat de hulp aan moeder en kind maar ten goede komt, maar shockeren is niet onze insteek. Wat we dit jaar via onze site aan feitelijke informatie naar buiten brengen over de ontwikkeling van menselijk leven en abortus hebben we laten controleren door een aantal niet uit onze achterban afkomstige experts. Ik ben ervan overtuigd dat onze teksten passen bij de complexe materie waarover we het hebben. Op die manier proberen we uit de loopgravenoorlog te komen.”

De flyer zo breed mogelijk verspreiden is hét doel van deze week?

„Het gaat om de boodschap: Kijken we voldoende om naar de onbedoeld zwangere vrouw en haar kind? We proberen in alle eerlijkheid de vraag op tafel te leggen: Wat is de beste hulp? Dus inderdaad: met het verspreiden van de flyer is ons doel al bereikt. Als het lukt in heel Nederland; anders gaan we prioriteren naar postcodegebied.”