Politiemedewerker Amsterdam buiten functie gesteld

Een politiemedewerker van de eenheid Amsterdam is buiten functie gesteld vanwege de verdenking van onder meer schending van het ambtsgeheim.

Onder leiding van een officier van justitie doet het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid Amsterdam nader onderzoek. Daarover worden geen mededelingen gedaan.