Paul Lieverse: Voorstel VBOK-bestuur schudde mij wakker

Lieverse. beeld RD, Anton Dommerholt

Een stoorzender wil hij niet zijn, wel hoopt Paul Lieverse (65) openlijk op het voortbestaan van de VBOK. „Als het bestuur geïnteresseerd is in het verkennen van mijn voorstel draag ik daar graag aan bij.”

Is er een alternatief? Die vraag wierp voormalig anesthesioloog Lieverse op, nadat het VBOK-bestuur op 3 mei voorstelde de vereniging te laten verdwijnen en te laten opgaan in hulporganisatie Siriz. Het antwoord gaf hijzelf: jazeker. Zijn suggestie: Siriz blijft keuzehulp bieden, al balancerend tussen de aloude prolifebeginselen en de subsidievereisten van de overheid, en krijgt eigen bestuurders en toezichthouders. De VBOK splitst zich af, keert weer terug in het Platform Zorg voor Leven en blijft actief in het maatschappelijk debat.

De VBOK mag niet zonder slag of stoot verdwijnen wat u betreft?

„Vooropgesteld, ik wil me niet ontpoppen tot een stoorzender of iets van dien aard. Siriz is een hulpinstantie waarmee ik me zeer verwant weet en die ik dus op geen enkele wijze schade wil berokkenen. Maar inderdaad, ik heb me ook altijd zeer betrokken gevoeld bij de inzet van de VBOK. Het zou mij dus een lief ding waard zijn als de mogelijkheid om ook deze vereniging op enigerlei wijze te laten voortbestaan goed wordt verkend.”

jlk_jun_09_2015_2_webVlam VBOK lijkt langzaam te doven

Waarom doet u uitgerekend nu een stap naar voren? De VBOK zit getuige het dalende ledental al enige jaren op een neerwaartse lijn.

„Het voorstel van het bestuur heeft mij wakker geschud. Misschien wat laat, want inderdaad: ook in Rotterdam en omgeving, de streek waar ik woon, zijn de verkoopactiviteiten en andere VBOK-ledenacties via de plaatselijke kerken en scholen de laatste jaren langzaam opgedroogd. Dat laat onverlet dat het de vereniging tot voor kort geregeld lukte zichzelf op de kaart te zetten met haar missie: opkomen voor het ongeboren leven. Zo kon oud-directeur Alderliesten in het tv-programma Buitenhof recent prima verwoorden welke kanttekeningen er te plaatsen zijn bij het wetsvoorstel van PvdA en GroenLinks, die willen dat de abortuspil bij elke huisarts verkrijgbaar moet zijn. Dat laat toch iets zien van de unieke VBOK-positie. Het zou jammer zijn als die zomaar verloren gaat.”

Dinsdag buigen bestuur en leden van de VBOK zich over de toekomstscenario’s. Gaat u actief steun verwerven voor uw plan?

„Ik hoop zeker naar de bijeenkomst te gaan, maar als het gros van de leden daar het voorstel van het bestuur meteen omarmt, leg ik me daar uiteraard bij neer. Mijn opstelling hangt dus mede af van de vraag of er belangstelling is voor mijn suggestie. Mocht het bestuur geïnteresseerd zijn in een nadere verkenning daarvan, dan draag ik daar graag actief aan bij. Belangrijk is volgens mij nu vooral het voorkomen van overhaaste stappen. Kiezen voor een time-out in plaats van een snelle besluitvorming die voor 1 januari moet zijn afgerond, zou daarom wat mij betreft ook een mooie uitkomst zijn.”