Patiënt met dementie in crisis blijft verstoken van dwangzorg

Voor de gehandicapten- en de ouderenzorg zijn er echter nauwelijks crisisbedden voor acute dwangzorg. beeld Unsplash

Mensen met dementie of een verstandelijke beperking die crisishulp nodig hebben, vallen in meerdere regio's tussen wal en schip. Met ingang van de nieuwe zorgwet dit jaar komen zij niet meer in aanmerking voor de acute dwangopname van de ggz, maar een alternatief is er in de meeste regio's nog niet.

Dat meldt Trouw na een rondgang van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico langs een dozijn specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten. Het gaat om acute dwangzorg voor mensen die vanwege hun psychische gesteldheid een gevaar vormen voor zichzelf of anderen.

In de eerste negen maanden van 2020 was er 820 keer acute dwangzorg nodig voor verstandelijk gehandicapten en psychogeriatrische patiënten, aldus het ministerie van volksgezondheid. In de meeste gevallen (naar schatting 90 procent) gaat het om psychogeriatrisch patiënten; mensen op hogere leeftijd met beperkingen van de geestelijke vermogens. Voor de gehandicapten- en de ouderenzorg zijn er echter nauwelijks crisisbedden voor acute dwangzorg.

jeremy-wong-1iP2NFMaMHU-unsplashDementie bij vrouwen het vaakst oorzaak van overlijden