Oud-SGP’er Van Ommeren overleden

R. van Ommeren is woensdagmiddag op 93-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Achterberg.

Van Ommeren begon in 1953, vlak na de watersnoodramp, met zijn baan op de gemeentesecretarie van Zierikzee, waar hij vier jaar later gemeentesecretaris werd. Bij zijn afscheid hiervan in 1978 werd hij benoemd tot ereburger van de Zeeuwse stad.

Van Ommeren heeft zich langdurig ingezet voor de SGP. Zo was hij van 1966 tot 1987 lid van Provinciale Staten van Zeeland. Van 1978 tot 1982 was hij lid van Gedeputeerde Staten. Van 1968 tot 1988 had hij zitting in het hoofdbestuur van de SGP.

Ook was hij voorzitter van de centrale commissie bejaarden oorden (een adviesorgaan ten dienste van de minister van WVC). Hij bekleedde daarnaast diverse kerkelijke functies. Zo was hij diaken van de oud gereformeerde gemeente van Zierikzee en Achterberg. Hij maakte deel uit van diverse deputaatschappen: gehandicaptenzorg, ouderenzorg en kerkelijk bureau. Ook was hij van 1986 tot 1998 lid van de Stichting Reformatorische Publicatie.

G. van Heukelom, oud-Statenlid en oud-gedeputeerde namens de SGP in Zeeland, herinnert zich Van Ommeren als een kundig man die alom gerespecteerd werd. Van Heuke lom volgde hem in 1987 op als Statenlid. Hij ziet zijn voorganger als een bescheiden, betrouwbaar man die van de politiek hield. „Hij was principieel en kwam er openlijk voor uit waar hij in geloofde en voor stond. Dat is niet altijd makkelijk als je de enige SGP-gedeputeerde bent in een college.”

---

Lees ook in Digibron

R. van Ommeren, een ambtenaar met grote bestuurlijke kwaliteiten (Reformatorisch Dagblad, 16-03-1988)

„We worden nog gedoogd, maar ook dat lijkt af te nemen” : Oud-gedeputeerde Van Ommeren verlaat Zeeuwse staten (Reformatorisch Dagblad, 25-04-1987)

R. van Ommeren voorzitter CCB (Reformatorisch Dagblad, 05-07-1984)

R. van Ommeren ereburger stad Zierikzee (Reformatorisch Dagblad, 03-07-1978)