Oud-minister Curaçao na drie maanden terug

Drie maanden nadat de voormalige minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao Steven Martina onverwacht ontslag nam, heeft hij aangegeven weer terug te willen keren als minister. Martina trad af op 21 februari toen bekend werd dat het Openbaar Ministerie (OM) een strafrechtelijk onderzoek naar hem was begonnen.

Na drie maanden heeft het OM bepaald dat Martina een strafbaar feit heeft gepleegd omdat hij in de ministerraad in 2017 deelnam aan besluitvorming over een tariefswijziging van de verplichte WA-verzekering voor voertuigen, terwijl hij op dat moment ook aandelen bezat in een verzekeringsmaatschappij. Toch is besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.

Voor de politieke partij MAN, waarvoor Martina minister was, is dit reden om hem voor te dragen voor dezelfde ministerpost. Die werd de afgelopen periode vervuld door minister van Financiën Kenneth Gijsbertha.

Tegen Martina was aangifte gedaan door politieke tegenstanders, waaronder oud-minister Carlos Monk. Die is ontevreden en zegt dat het OM Martina de hand boven het hoofd houdt. Volgens hem moet de rechter een oordeel over de zaak vellen.