Orgaandonatie mogelijk anders

DEN HAAG - De Tweede Kamer kiest waarschijnlijk voor een minder vrijblijvend orgaandonatiesysteem. De fracties vinden dat het aantal donors door het huidige systeem te laag blijft.

Dat bleek woensdagmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het kabinet wil het nu geldende donorsysteem handhaven, maar omdat de VVD-fractie verdeeld is, is het allerminst zeker dat de Kamer het regeringsstandpunt deelt.

CDA en SGP daarentegen steunen de lijn die het kabinet heeft uitgezet. De fracties vinden wel dat er op burgers meer druk uitgeoefend moet worden om zich als donor te melden. Dat kan onder andere door betere voorlichting. Kern van het huidige systeem is dat iedereen zich kan laten registreren als donor of als niet-donor. Degenen die niet reageren, laten het besluit over aan hun nabestaanden.

Het overgrote deel van de VVD-fractie steunt de lijn die minister Hoogervorst van Volksgezondheid heeft uitgezet. Vijf of zes fractieleden zijn voor het zogeheten Actief Donor Registratiesysteem (ADR). Daarbij wordt iedereen de vraag voorgelegd of hij wel of geen donor wil zijn. Degenen die niets van zich laten horen, worden uiteindelijk als donor geregistreerd.

Een definitief standpunt hebben de liberalen nog niet ingenomen. De gehele fractie steunt de inzet van VVD-kamerlid Veenendaal om in het huidige systeem de voorlichting fors te verbeteren. Dat kan door een jaarlijkse campagne op te zetten, mensen bij het afhalen van identiteitsbewijzen te vragen donor te worden en door in ziekenhuizen meer aandacht te vragen voor orgaandonatie.

Als minister Hoogervorst de VVD niet voldoende tegemoetkomt, steunt de minderheid een voorstel van de oppositie een ADR in te voeren. Tijdens de fractievergadering van volgende week dinsdag zal blijken of de eventuele toezeggingen van Hoogervorst voor de minderheid van de liberalen voldoende zijn. PvdA, SP, GroenLinks, D66 en LPF zijn in ieder geval voor een ADR.

Als alle VVD-leden zich achter het beleid van Hoogervorst scharen, is het nog niet zeker of het kabinetsvoorstel om het huidige systeem te handhaven een meerderheid haalt. CDA, VVD en SGP hebben samen 73 zetels. De ChristenUnie-fractie zou deze partijen aan een meerderheid kunnen helpen, maar of dat gebeurt, was woensdagmorgen nog niet duidelijk.

ChristenUnie-fractievoorzitter Rouvoet verklaarde dat hij grote zorgen heeft over de werking van het huidige systeem. „Er zijn te weinig donors. Het alternatief, een ADR, is heel sympathiek, maar dan moeten er meer veiligheidskleppen komen: Iemand mag niet ongemerkt donor worden. Onze voorkeur gaat uit naar een sterk verbeterde werking van het huidige systeem. De aanzetten die Hoogervorst daartoe heeft gegeven, zijn voor ons echter onder de maat.”