Oplossing nog ver weg voor geitendossier

Grote dossiers
Alexander van der Schans wil zijn geitenhouderij verplaatsen van het dorp Hurwenen naar het buitengebied. Door juridische procedures kwam het er nog steeds niet van. beeld ANP, Lex van Lieshout

Zijn uitbreidingsplannen dateren van 2002, maar nog altijd kreeg de geitenhouderij van Alexander van der Schans, op de grens van Hurwenen en Rossum, geen groen licht. De kwestie kostte de gemeente Maasdriel dit jaar al 3 ton aan juridische procedures.

Onder meer Zembla en de Volkskrant berichtten dit voorjaar dat Van der Schans –ondanks een geitenstop in het grootste deel van Nederland en ook in Gelderland, waar Maasdriel toe behoort– zijn bedrijf wil uitbreiden tot ruim 13.400 geiten.

Omwonenden, stichting Gezond & Fris Hurwenen en Rossum en inmiddels ook gemeente Maasdriel verzetten zich hevig tegen de plannen van de geitenfokker. De inwoners van met name Hurwenen –een idyllisch dorp van 850 inwoners langs de Waal– wijzen op de gevaren voor de volksgezondheid.

De geitenfokker is het op zich eens met de bezwaarmakers dat zijn bedrijf op een minder geschikte locatie ligt. „Sinds 2012 ben ik op zoek naar een plek om een nieuw bedrijf met 5000 geiten te beginnen. Het is absoluut niet mijn bedoeling op de bestaande locatie 13.400 geiten te houden.”

Sinds 2002 is hij bezig om voor locaties vlak bij het moederbedrijf aan de Molenstraat in Hurwenen een vergunning voor uitbreiding aan te vragen, naast zijn bestaande vergunning voor het houden van ruim 5000 geiten. Die nieuwe locaties liggen wat verder bij het dorp vandaan. In 2012 vroeg Van der Schans een bouwvergunning aan. „De gemeente vond dat mijn bedrijf vlak bij beide dorpen te groot werd en ik was het daarmee eens. We wisten waar het bedrijf heen moest: het buitengebied.”

Probleem was dat geitenfokkerijen gelden als intensieve veehouderij en dat daarvoor weinig bestemmingen geschikt zijn. Een locatie bij de gemeentegrens van Zaltbommel werd in 2015/2016 geschrapt na tegenwerking van omwonenden en omdat Zaltbommel daar een industrieterrein wilde vestigen. Na overleg met Zaltbommel, Maasdriel en de provincie werd de vergunning voor Van der Schans ingetrokken; wel werd de ondernemer schadeloosgesteld. In 2017 werd aan de Veilingweg in Rossum een nieuwe locatie gevonden. „Maar toen kwam de provincie met de geitenstop. Lopende aanvragen werden behandeld, in onze aanvraag zat een klein foutje. De gemeente vond het te riskant die te repareren.”

Steken laten vallen

En toen resteerde alleen de aanvraag op de bestaande locatie uit 2012 voor een uitbreiding met 6000 geiten. Waarvoor van rechtswege vergunning was verleend, omdat de gemeente bij de behandeling steken had laten vallen. „We konden die vergunning niet tegenhouden, dat bleek bij de Raad van State”, zegt wethouder De Vries (Ruimtelijke Ordening).

Het zette de kwestie begin dit jaar op scherp. Bezwaarmakers volgden de activiteiten van de geitenhouder met argusogen en waren kritisch richting gemeente, die zij procedurefouten en gebrekkige handhaving verweten.

De gemeenteraad richtte op zijn beurt alle pijlen op de geitenhouder. In maart riep de raad B en W ertoe op de juridische grenzen op te zoeken om Van der Schans tegen te houden. De plaatselijke politiek sprak uit dat de gezondheid van de inwoners voorop moet staan. Eerder voelden B en W zich vooral verantwoordelijk voor de belangen van de ondernemer. De gemeente stelde een casemanager aan die zich fulltime met de kwestie bezighoudt.

Sindsdien ligt de ondernemer onder een vergrootglas. Bezwaarmakers stelden vast dat zijn stallen niet goed waren afgesloten en ageerden tegen het opknappen van de verouderde schuren aan de Molenstraat en pogingen van de ondernemer om bestaande stallen te vergroten vanwege het welzijn van de geiten. Het leidde tot een stroom bezwaarschriften, dwangsommen en beroepsprocedures. „Mensen maken zeven dagen per week foto’s in een poging ons zwart te maken”, zei Van der Schans onlangs in een interview.

Volgens de geitenhouder gaat zijn vrouw inmiddels liever niet meer naar het dorp, omdat ze door iedereen wordt aangesproken. „Ook door mensen die ons een hart onder de riem willen steken. De kwestie wordt door de media groter gemaakt dan ze is. Veel inwoners steunen ons.”

Provincie, gemeente en geitenhouder werken koortsachtig aan een oplossing. Wethouder De Vries in een nieuwe uitzending van Zembla: „We denken na over mogelijkheden om het bedrijf te verplaatsen. We kijken naar elke locatie, onderzoeken alles.”

Volgende generatie

Van der Schans: „Als je bereid bent je doelen bij te stellen, kom je er altijd uit. Ik heb nooit overwogen om te stoppen met mijn bedrijf. Ik denk ook aan de volgende generatie. Mijn zoon en neef willen het bedrijf voortzetten. Met elkaar vinden we een oplossing.”

serie

Grote dossiers

Grote projecten, fusies, jarenlang slepende dossiers. Het lokale bestuur, burgers en bedrijven staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Zaterdag deel 7 (slot).