Ophef over salaris directeur bedrijfsterrein bij Rotterdam

Van Veelen. beeld LinkedIn
2

Drie jaar lang verdiende ze 150,70 euro exclusief btw per uur. Een groep van zestien boze burgers uit de regio Rotterdam wil opheldering over de 296.155 euro die de directeur van het bestuursorgaan Nieuw Reijerwaard jaarlijks verdiende. „De burger betaalt het gelag.”

Nieuw Reijerwaard is een voormalig glastuinbouwterrein in de linkeroksel van de snelwegen A16 en A15 op het grondgebied van de gemeente Ridderkerk. Rond 2010 besloten de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk in dit gebied een bedrijfsterrein te vestigen voor het vervoer van agrarische producten, dicht bij de veiling in Barendrecht.

Ridderkerk deed dat onder grote druk: de provincie dreigde Ridderkerk met een grenswijziging als het er niet mee zou instemmen. In 2011 stapte een wethouder op en spleet coalitiepartij Leefbaar Ridderkerk in tweeën om de instemming met het plan.

Boven Balkenendenorm

Om de plannen te verwezenlijken, werd begin 2012 een gemeenschappelijke regeling opgetuigd: een publiekrechtelijk bestuursorgaan dat het agrofood-bedrijfsterrein van 96 hectare moest gaan realiseren. Onderdeel daarvan was de aanstelling van Christine van Grunsven als directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR).

Zij kreeg daarvoor gedurende 3 jaar een kleine 3 ton. Dat is zo’n 120.000 euro boven de toegestane (Balkenende)norm voor (semi)publieke bestuurders, destijds 178.000 euro. En dat is weer 30 procent meer dan het inkomen van de minister-president.

Raadsleden van de oppositie in Ridderkerk vroegen tot drie keer toe opheldering over de hoogte van het salaris van Van Grunsven, die sinds februari 2015 de Balkenendenorm ontvangt.

Daarop kwamen voor de initiatiefnemer van de brief, de Ridderkerker Peter van Veelen, onbevredigende antwoorden. „De politiek is uitgerangeerd”, zegt hij. Daarom stelde hij met 15 medestanders in totaal 23 gedetailleerde vragen, rechtstreeks aan het bestuursorgaan GRNR, met het verzoek voor 17 maart antwoord te krijgen.

Realisering

Intussen heeft directeur Van Grunsven het tij niet mee in de verkoop van de grond van Nieuw Reijerwaard. In 2008 zette de economische recessie in, waardoor bedrijven weinig meer investeerden. Van Veelen wijst ook op het feit dat de noodzaak van bedrijven om fysiek dicht bij de veiling in Barendrecht te zitten, door de opkomst van internet is vervallen.

Inmiddels is 3 hectare verkocht aan groente- en fruitgroothandel Van Gelder. Vorige week nam bouwbedrijf Heembouw een optie op 12 hectare. Dat gaat op zijn beurt proberen de grond te verkopen om er een distributiecentrum van 60.000 vierkante meter te vestigen.

Maar volgens Van Veelen is de grond met ruim 300 euro per vierkante meter te duur. Bovendien kampen vergelijkbare projecten bij Zoetermeer (Bleizo en Hoefweg) volgens hem ook met een gebrekkige verkoop, al ligt de grondprijs daar volgens hem met 180 euro per vierkante meter aanzienlijk lager.

Directeur Van Grunsven zei eerder echter te verwachten dat Nieuw Reijerwaard in 2023 tot 2025 helemaal vol zal zijn met bedrijven uit de agrosector.

Strop

Als dat niet lukt, verwacht Van Veelen een strop van zo’n 90 miljoen voor elk van de deelnemende gemeenten. „Voor Rotterdam valt dat relatief mee, maar voor de veel kleinere gemeenten Barendrecht en Ridderkerk zijn dat enorme bedragen. Ridderkerk heeft een jaarbudget van 30 miljoen euro én een reserve van 30 miljoen. De burger betaalt straks het gelag.”

Bestuursvoorzitter Smit van de GRNR, tevens wethouder in Ridderkerk, was vanmorgen niet in staat te reageren.

Woordvoerder Wedijk van de gemeente Ridderkerk noemt het salaris een „uitgekauwde kwestie.” Hij verwijst naar de „uitputtende” antwoorden die het Ridderkerkse bestuurscollege in 2015 en vorig jaar gaf op vragen van de oppositiepartijen, PvdA, Partij 18PLUS en Leefbaar Ridderkerk.

Daarin stelt het college onder meer dat de accountant de jaarrekeningen van de GRNR over 2012, 2013 en 2014 heeft goedgekeurd. Ook zou het orgaan gebruik hebben gemaakt van een overgangsregeling. Verder benadrukt het college dat Ridderkerk in 2012 haar verantwoordelijkheden heeft overgedragen aan de GRNR.

Dat laatste is precies wat Van Veelen steekt. „Een gemeenschappelijke regeling is democratisch niet goed te controleren.”