„Online veel onzininformatie over vaccineren”

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid sprak donderdag met medewerkers over de vaccinatie van jonge kinderen tijdens een bezoek aan een consultatiebureau. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Voor de eerste vaccins is materiaal van een geaborteerde foetus gebruikt. Dat geldt niet voor latere entstoffen. Daarom is het geen geldig argument om tegen vaccineren te zijn.

Dat zei Diederik van Dijk donderdagavond in Barneveld op een informatiebijeenkomst over vaccineren. De directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging trok de vergelijking met medische uitvindingen in concentratiekampen. „De wortel daarvan is slecht, maar we maken vandaag de dag nog steeds dankbaar gebruik van de resultaten. Zo is het ook met vaccins. Verwerpelijk dat daarvoor foetussen zijn gebruikt. Maar dat gebeurt al decennia niet meer. De hedendaagse vaccins zijn daarom geen kwaad middel.”

Van Dijk zei daarmee niet dat hij voor of tegen inenten is. De NPV heeft volgens hem niet het gezag om te zeggen wat de juiste visie is op de verhouding tussen Gods voorzienigheid en de menselijke verantwoordelijkheid. „Wij zetten alle argumenten over wel of niet vaccineren eerlijk op een rijtje, laten zien hoe er in kerken over wordt gedacht en wat er in de geschiedenis over is gezegd. We zijn tegen dwang of drang vanuit de overheid. Mensen moeten zelf voor Gods aangezicht een verantwoorde keuze maken, voor henzelf en voor hun omgeving.”

Naastenliefde

Een GGD-arts legde uit dat vaccineren meer is dan een individuele keuze. Als meer dan 95 procent van Barneveld ingeënt zou zijn, vormt de gemeente als het ware een paraplu tegen infectieziekten. Ook mensen die zich niet willen of kunnen vaccineren, zijn dan beschermd. Zakt het percentage onder die grens, dan is er een verhoogde kans op uitbraak van een ziekte als mazelen.

In Barneveld is zo’n 66 procent ingeënt. De gemeente ziet graag dat percentage stijgen, legde wethouder Hans van Daalen uit. Hij zei erbij dat de gemeente er niet op uit is tegenstanders van vaccinatie te overtuigen. „Dat lijkt misschien een dubbele boodschap. Maar we willen vooral dat mensen op goede gronden een afweging maken. Als je googelt op het onderwerp, kom je veel onzininformatie tegen.”

Donderdag bezocht staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) Barneveld. ’s Avonds werd een eerder die dag gemaakt filmpje getoond waarin hij zich heel wat explicieter uitliet over vaccinatie dan de wethouder. Hij gaf aan als christen begrip te hebben voor godsdienstige bezwaren, maar zei erbij dat hij hoopte dat kijkers zouden kiezen voor vaccineren. „Daarmee beschermt u niet alleen uw eigen kind, maar ook uw omgeving. Als christen vind ik dat een daad van naastenliefde.”

De gemeente Barneveld was organisator van de bijeenkomst. Benadrukt werd dat informatieverstrekking het doel van de avond was en niet debat of discussie. De vragen uit het publiek, dat uit circa 50 personen bestond, spitsten zich toe op de wetenschappelijke kant van de zaak. Enkelen vroegen hoe mensen kunnen worden bereikt die vrijwel zonder nadenken vaccinatie afwijzen.

Taboesfeer

Jonge ouders uit kringen waar inenten niet mag, durven vanavond niet te komen, meende een reformatorische vrouw. Ze zei mensen uit haar kerk te kennen die hun kinderen wel willen vaccineren, maar dit nalaten vanwege sociale druk. „Ze zijn bang kerkmensen tegen te komen op het consultatiebureau of, erger nog, in de Veluwehal als het daar is.”

Heel erg om dit te horen, zei een vrouw – knotje achterop het hoofd. „Mensen die hier niet voor willen uitkomen en het onderwerp in de taboesfeer stoppen. We zijn heel mondig, maar niet als het om vaccinatie gaat.” Geëmotioneerd: „Laf tegenover God die ons het middel heeft gegeven.”

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente van Barneveld-Centrum maakt zich zorgen over de informatiebijeenkomst, waar alleen voorstanders van vaccinatie in het programma zaten, zei predikant ds. E. J. Boudewijn donderdagmiddag. „Van lieverlee lijkt de overheid steeds meer te willen opleggen.” Hij zei liever niet te hebben dat gemeenteleden die vragen hebben over vaccinatie de avond zouden bezoeken. „Graag zou ik ze zien worstelen aan Gods genadetroon met de vraag: Wat wilt U dat ik doen zal? Dat is de weg.”

401097126Kritiek op vaccinatie-avond gemeente Barneveld

2019-11-08-BIN1-blokhuis-5-FC_webBlokhuis: Vaccinatieconsult Barneveld lichtend voorbeeld