Onderwijs en zorg op maat in brede school Barneveld

V.l.n.r. Bep Jansen, Bram Prins en Piet Westerlaken voor het gebouw van de nieuwe Rehobothschool in Barneveld. „Doordat De Klimboom onder één dak zit met Rehoboth Onderwijs en Zorg, kunnen we hun betere zorg en begeleiding bieden.” beeld RD, Anton Dommerholt

In Barneveld heeft woensdag de officiële opening plaats van een brede school. Die biedt niet alleen onderdak aan het speciaal (basis)onderwijs, maar ook aan kinderdagcentrum De Klimboom. Zo’n samenwerking bestond er in reformatorisch Nederland nog niet.

Zorg en onderwijs versterken elkaar, zeggen de bestuurders Bram Prins van stichting Adullam voor gehandicaptenzorg en Piet Westerlaken van Rehoboth Onderwijs en Zorg. „We delen werkmethodes en kennis. Dat komt ten goede aan de ontwikkeling van het jonge kind met een verstandelijke beperking.”

Bovendien gebruiken beide instellingen diverse faciliteiten, zoals het speellokaal, de fysio- en ergotherapieruimte en de snoezelruimte gezamenlijk.

Gewoon naar school

Het kinderdagcentrum was eerder gevestigd bij dagactiviteitencentrum Veldheim in Ede. Prins: „Het mooie van de samenwerking is dat kinderen met een –ernstige– beperking nu ook gewoon naar school gaan. Doordat De Klimboom onder één dak zit met Rehoboth Onderwijs en Zorg, kunnen we hun betere zorg en begeleiding bieden. Naar gelang het kind het nodig heeft, ligt de ene keer het accent op onderwijs, de andere keer op zorg. Het loopt veel vloeiender in elkaar over. Als de zorg het kind goed doet, gaat het met het leren wellicht ook beter.”

Voordelen

Westerlaken ziet eveneens voordelen. „Leerlingen voor wie na een morgen onderwijs het glas echt vol is, kunnen ’s middags kinderdagcentrumachtige activiteiten gaan doen. Aan de andere kant is het nu veel gemakkelijker om een bezoeker van het kinderdagcentrum geleidelijk aan een dagdeel of meer aan het onderwijs te laten wennen.”

De combinatie is uniek in reformatorische kring, zegt Prins. Waarschijnlijk krijgt ze navolging. „We onderzoeken of we zoiets ook kunnen realiseren met de Eliëzerschool en de Obadjaschool in Zwolle, mogelijk ook onder hetzelfde dak. In Alblasserdam worden bezoekers van ons dagactiviteitencentrum Wilgenheim betrokken bij het dagelijkse leven op de Ds. Joannes Beukelmanschool. Zo brengen ze koffie en thee rond en doen ze tuinonderhoud.”

De Rehobothschool (circa 265 leerlingen) gaat uit van de Stichting voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe. Sinds de oprichting in 1984 waren de scholen van deze stichting gevestigd in Ede.

Manoeuvreren

„Daar was het soms manoeuvreren”, aldus Westerlaken. „Woon- of arbeidstraining geven aan oudere leerlingen deden we maar in een hoekje van een leslokaal. Een aparte ruimte daarvoor was er niet. Een deel van de gebouwen voldeed bovendien niet meer aan de eisen van de tijd.”

Bij het nadenken over nieuwbouw kwam Barneveld nadrukkelijk als nieuwe vestigingsplaats in beeld. Westerlaken: „Sinds 2009 heeft de stichting ook een school in Ochten. Daardoor ligt Ede niet meer in het centrum van het voedingsgebied van de Rehobothschool. Toen we de kilometers tussen huis en school voor de leerlingen bij elkaar optelden, kwamen we voor Barneveld vergeleken met Ede op een derde minder uit.”

De school staat nu veel centraler. „Van de leerlingen wonen er ruim tachtig in Barneveld en omliggende dorpen. Doetinchem, Ermelo, Soest, Zeist en de rivier de Rijn zijn op dit moment de randen van het voedingsgebied.”

Beter rangschikken

„De kracht van het nieuwe gebouw is dat we de verschillende groepen beter hebben kunnen rangschikken, zodat we deels ook gezamenlijke kunnen lesgeven”, stelt adjunct-directeur Bep Jansen.

„Door de vorm van het gebouw konden we verder vijf pleinen creëren. Elk plein is overzichtelijk 
en er spelen niet meer dan 
45 leerlingen. Dat draagt bij aan de rust die sommige kinderen nodig hebben.”

Het gebouw met 23 leslokalen is praktisch ingedeeld. In een vleugel op de begane grond zijn de vaklokalen voor techniek/groen, de leskeuken en ruimten voor woon- en arbeidstraining ondergebracht. In een andere vleugel zijn vijf lesruimten voor de jongste kinderen.

Eén groep krijgt er behalve onderwijs ook behandeling van jeugdzorginstelling Youké. De Klimboom heeft daar ook twee ruimten, één voor vorming en begeleiding van jonge kinderen met een verstandelijke beperking en één voor kinderen die veel (medische) zorg behoeven.

Extra ondersteuning

Het speciaal basisonderwijs heeft groepen van maximaal vijftien kinderen. Daarnaast biedt de Rehobothschool speciaal onderwijs in groepen van maximaal twaalf leerlingen met een vaste onderwijsassistente.

Die leerlingen krijgen extra ondersteuning voor gedrag of leren en praktische en sociale vaardigheden.