Ondernemer Nijkerk: Haven moet groter

De haven van Nijkerk moet bereikbaar gemaakt worden voor grotere en hogere schepen. Coöperatie ABZ Diervoeding dringt daar bij de gemeente en de provincie op aan.

De diervoederfabriek is voor de aanvoer van de grondstoffen sterk afhankelijk van de scheepvaart. Daar is sprake van schaalvergroting, constateert algemeen directeur Marcel Roordink. Een bredere ophaalbrug over de Arkervaart en een diepere vaargeul zijn nodig om de doorgang voor grotere en hogere schepen mogelijk te maken. Roordink: „Anders zal de aanvoer van onze fabriek volledig per vrachtwagen gebeuren.”

Gedeputeerde Staten spreken in een eerste reactie van „een ingrijpende en kostbare reconstructie.” Ze laten onderzoek doen.