Nieuw college Veenendaal: Geen wijzigingen rond koopzondag

beeld ANP

In Veenendaal verandert er in elk geval tot 2021 niets rond de koopzondag. De ChristenUnie, de SGP, de VVD en ProVeenendaal, die samen het nieuwe college vormen, hebben daarover een bindende afspraak gemaakt.

De koopzondag wordt apart genoemd in een zogeheten preambule bij het overeengekomen raadsprogramma voor de komende vier jaar. „Een afgewogen tekst”, aldus formateur Wouter de Jong (CU), burgemeester van Houten. „Een compromis”, zegt CU-wethouder Engbert Stroobosscher.

Over de koopzondag verschillen de vier coalitiepartijen principieel sterk. Na vele debatten in de afgelopen raadsperiode besloot de gemeenteraad in december twaalf koopzondagen per jaar in het kernwinkelgebied toe te staan en daarnaast wekelijkse zondagsopening van supermarkten en bouwmarkten.

„Meerdere partijen, ondernemers en organisaties willen nu rust op dit dossier. Ze ervaren het als onwenselijk dat dit onderwerp opnieuw de politieke agenda domineert”, stellen de vier partijen. „Verder zijn de ondernemers gebaat bij duidelijkheid. Wij willen die bieden door de huidige situatie ongewijzigd te laten tot na de afronding van een evaluatieonderzoek. Tot die tijd worden voorstellen voor wijzigingen niet gesteund.”

Als enige uitzondering is er ruimte voor de raadsfracties om een eigen standpunt in te nemen over een eventuele verschuiving van de winkelopeningstijden, mocht die in de gemeenteraad aan de orde komen.

Opdat de bestaande regeling „langere tijd kan functioneren”, wordt op zijn vroegst in het najaar van 2020 met de evaluatie begonnen. Uiterlijk in het voorjaar van 2021 worden de uitkomsten van het onderzoek voorgelegd aan de gemeenteraad, die daarna kan besluiten hoe verder te gaan ten aanzien van de koopzondag.

In de preambule is ook vastgelegd dat er deze raadsperiode maximaal zes grote buitenevenementen per jaar op zondag mogen worden gehouden. „Ter bevordering van de levendigheid in de binnenstad op de koopzondagen” onderzoekt het nieuwe college „de ruimte voor meer kleinschalige activiteiten, rekening houdend met de mate van hinder voor de omgeving (geluid, verkeer, toeloop en tijden).”

Het raadsprogramma is erop gericht „Veenendaal verder te ontwikkelen tot een duurzame, groene, ondernemende, sociale en bereikbare gemeente”. Veenendaal als winkelstad en centrum voor informatie- en communicatietechnologie zijn belangrijke thema’s. „Verder zetten we ons actief in om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te brengen, in elk geval voor het gedeelte boven woningen, scholen en zorginstellingen”, aldus wethouder Stroobosscher. „Veenendaal wil de eerste gemeente zijn die gebruik maakt van de mogelijkheden die de nieuwe Wet Voortgang Energietransitie daarvoor biedt.”

Van de beoogde wethouders maakten Stroobosscher en Marco Verloop (SGP) ook deel uit van het vorige college. Hun collega’s worden Dylan Lochtenberg (VVD) en Martijn Beek (ProVeenendaal), bij de verkiezingen lijsttrekkers voor hun partij. De ChristenUnie, de SGP, de VVD en ProVeenendaal zijn de vier grootste partijen in de gemeenteraad. Samen hebben ze 21 van de 33 zetels.