Nederlandse tiener weet weinig van democratie

beeld ANP

Nederlandse middelbare scholieren weten minder van burgerschap en democratie dan leeftijdsgenoten in vergelijkbare landen als Denemarken. Ze zijn in verhouding minder politiek betrokken en hechten weinig belang aan verkiezingen, zeggen de Universiteit van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut na internationaal onderzoek waaraan ze deelnamen.

Nederlandse leerlingen vinden het recht op een eigen mening het belangrijkste aspect van burgerschap, de verzamelnaam voor het actief deelnemen aan de samenleving, rekening houdend met rechten en plichten. Voor gelijke rechten van de verschillende etnische groepen in een land lopen ze weer minder warm. Over Europa zijn ze „relatief positief”, aldus de onderzoekers.

Net als in vergelijkbare landen weten de meisjes gemiddeld meer dan de jongens.

Leerlingen met een migratieachtergrond hebben over het algemeen nog minder burgerschapskennis, maar tegen gelijke rechten voor mannen en vrouwen kijken ze wel net zo aan als andere jongeren.

Scholen doen weinig aan burgerschapsonderwijs, stelden de onderzoekers verder vast. „Hun leerlingen kritisch leren denken, vinden ze makkelijker.”