Nederland kan dit aan, klinkt het bij Rijkswaterstaat

beeld ANP, Holland Luchtfoto

Steeds hoger stijgt het waterpeil in de Nederlandse rivieren. Maar volgens Rijkswaterstaat is er geen reden tot bezorgdheid.

De hoogste waterstand in de Rijn wordt inmiddels niet dinsdagavond, maar woensdagochtend verwacht: 14,65 meter boven NAP, ruim 2,5 meter hoger dan normaal. Naar verwachting stroomt er dan per seconde zo’n 8 miljoen liter rivierwater Nederland in.

Een testcase? Nee, zo wil Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging van Rijkswaterstaat en de waterschappen, de hoogwaterstanden niet typeren. De piek in de Rijn komt eens in de vijf jaar voor en is dus zeldzaam te noemen. Maar, zegt Van Waveren, „deze standen kunnen we hebben. Nederland kan twee keer zo veel water aan als er nu binnenstroomt.”

Terwijl de waterstanden in de Maas sinds zaterdag weer dalen, liep het peil in de Rijn bij Lobith zondagavond op. Op het toppunt bereikt het een verwachte hoogte van 14,70 meter. Er stroomt dan per seconde zo’n 8 miljoen liter rivierwater Nederland in.

Het meeste Rijnwater moet via de Waal en de Nederrijn worden afgevoerd naar de Noordzee. De Waal is van die twee het belangrijkst en neemt zo’n 65 procent van het transport voor zijn rekening. De Nederrijn, die net als de Waal bij Pannerden begint, zo’n 35 procent. De rivier krijgt vlak voor Arnhem hulp van de IJssel, die uitmondt in het IJsselmeer.

Waarom er volgens experts geen reden is tot zorg? Dat heeft alles te maken met de voorbereidingen die Nederland heeft getroffen, legt Van Waveren uit. „Om het rivierwater zo snel mogelijk af te voeren, zijn de stuwdammen bij Driel, Amerongen en Hagestein in de Nederrijn/Lek opgetrokken. Bij de Haringvlietdam en de Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee.”

Volgens Alphons van Winden uit Ubbergen, beheerder van website waterpeilen.nl, stroomt de hoogwatergolf die via de Waal wordt afgevoerd het snelst. „De golf in de Waal is na ongeveer een dag bij Zaltbommel en na twee in het Haringvliet, waar het water naar zee wordt afgevoerd. De golf in de Nederrijn is na een dag bij Rhenen, na twee bij Vianen en komt na iets minder dan drie dagen aan bij Rotterdam.” De golf door de IJssel doet er eveneens zo’n drie dagen over voor hij aankomt in het IJsselmeer.

Bij Lobith begint de Rijn woensdag aan een bescheiden daling, verwacht Rijkswaterstaat. „Donderdagochtend 6.00 uur gaan we uit van een waterstand van 14,45 meter.” Vrijdagochtend, dezelfde tijd, wordt er 13,75 meter verwacht. Daarna zakt het water sneller, verwacht Van Winden. „Ik denk met zo’n 50 centimeter per dag. De eerste regen van enige betekenis wordt verwacht rond 15 januari.”