Nederland alert op varkenspest in België

Varkenspest
beeld ANP, Vincent Jannink

In de Belgische provincie Luxemburg is de Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij twee wilde zwijnen. Nederland is alert op de zeer besmettelijke virale ziekte.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laat weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden. „Dit is een ernstige situatie voor België. Om het risico op Afrikaanse varkenspest in Nederland zo klein mogelijk te houden, houden we voortdurend de situatie in de gaten en bekijken we of de genomen voorzorgsmaatregelen voldoende zijn. Hoewel de ziekte nu bij wilde zwijnen in een buurland is aangetroffen, lijkt er op dit moment geen direct verhoogd risico te zijn voor Nederland.”

„Transporteurs die onder andere varkens vervoeren en uit landen komen waar Afrikaanse varkenspest bij varkensbedrijven heerst, moeten direct bij de grensovergang in Nederland extra gereinigd worden. Ook wordt de wilde zwijnenpopulatie in Nederland regelmatig gemonitord. Ik bespreek de ontstane situatie met de provincies om te bezien welke maatregelen nodig zijn”, zei de minister.

Ook de Europese Commissie laat weten de toestand van nabij te volgen. „De Commissie beschouwt de strijd tegen Afrikaanse varkenspest als een prioriteit, aangezien de ziekte een bedreiging voor de economie van de Europese Unie is, in het bijzonder voor de varkenssector.”

De ziekte die zich vooral razendsnel in het oosten van Europa verspreidt, vormt geen gevaar voor de mens.