Moslims boos op Hoogervorst

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) gaat zich per brief beklagen bij minister Hoogervorst (Volksgezondheid) over diens uitspraken over moslims en orgaandonatie. Met name moslims weigeren volgens hem op religieuze gronden orgaandonor te worden, terwijl ze wel een donororgaan willen ontvangen als ze dat nodig hebben.

Met zijn uitspraak stigmatiseert Hoogervorst de islamitische gemeenschap, zei secretaris N. Joemman van het CMO vrijdag. „Hij suggereert dat moslims alleen maar willen profiteren". Joemman benadrukte dat onder moslims de meningen over orgaandonatie verdeeld zijn. Orthodoxe gelovigen zijn volgens hem in het algemeen tegen zowel het doneren als het ontvangen van organen.

Hoogervorst overweegt mensen die zich opgeven als orgaandonor, voorrang te geven als ze zelf een transplantatie nodig hebben. Ook het CDA en de PvdA plaatsen vraagtekens bij het verband dat de minister legt tussen bereidheid tot het donor zijn en religie. De PvdA heeft Hoogervorst om opheldering gevraagd. PvdA–Tweede–Kamerlid Van Heteren vraagt op welk onderzoek hij zich baseert. Volgens CDA–Tweede–Kamerlid Ormel snijdt het geen hout. „Er staat niets over in de Koran”.

Volgens de christen–democraat geldt voor de meeste religieuzen die geen organen willen afstaan, dat ze ze dan ook niet willen ontvangen. Of het nou orthodoxe joden, jehova’s getuigen of streng gelovige christenen zijn. Boeddhisten wijzen het af wegens de eenheid tussen lichaam en geest die niet gescheiden kan worden.