Moskeebezoek christelijke scholen gevoelig

Scholen organiseren regelmatig uitstapjes naar een moskee als het in de lessen over de islam gaat. Ze doen meestal niet mee aan godsdienstige rituelen in de moskee, blijkt uit onderzoek. beeld ANP, Lex van Lieshout

Scholen organiseren uitstapjes naar de moskee als het in de lessen over de islam gaat. Ze doen meestal niet mee aan godsdienstige rituelen in de moskee.

Ruim 40 procent van de christelijke scholen organiseert onder schooltijd een bezoek aan een moskee. Een kwart van de scholen die deze uitstapjes maken, stuit op kritische vragen of bezwaren van ouders, zo blijkt uit onderzoek van Verus, de landelijke vereniging van christelijke scholen.

Aanleiding voor het onderzoek was berichtgeving begin vorig jaar over basisschoolkinderen die in een moskee leerden hoe ze er moesten bidden. Robbert Jan de Vries van Verus: „Het leek ons interessant uit te zoeken of de scholen in onze achterban nog een band met een kerk hebben en of ze in andere gebedshuizen komen.”

Bezwaar

Ouders die bezwaar maken, willen niet dat hun kind een gebedshuis van een andere dan de eigen religie bezoekt. „De school gaat bijna altijd met ouders in gesprek om uit te leggen waarom de school dat doet. Als de bezwaren toch blijven bestaan, krijgt het kind een vervangende opdracht. Het moet dan bijvoorbeeld op internet informatie over de islam opzoeken.”

Scholen organiseren uitstapjes naar de moskee als het in de lessen over de islam gaat. Zo’n 85 procent van de scholen geeft aan niet deel te nemen aan rituelen in de moskee.

De Vries: „Dat wil niet zeggen dat de andere 15 procent dat wel doet. Sommige scholen rekenden het uittrekken van de schoenen tot een rituele handeling. Maar dat heeft volgens mij niets te maken met het aanbidden van Allah en is meer een teken van respect. Net zoals mannen in een synagoge een keppeltje opzetten.” Slechts een paar schoolleiders gaven aan een dergelijk uitstapje niet bij de identiteit van de school te vinden passen.

Buiten schooltijd

Ruim 80 procent van de christelijke scholen regelt onder schooltijd weleens een bezoek aan een kerk. En 70 procent heeft contact met een kerk of een ambtsdrager. Scholen bezoeken met hun leerlingen kerken, omdat er een viering is of omdat het bij het onderwijsprogramma past. Het percentage scholen dat weleens met scholieren in een kerk komt, ligt nog hoger als ook de bezoekjes buiten schooltijd worden meegerekend.

Er zijn ook scholen die ’s avonds of op zondag naar een kerk gaan om het schooljaar met een viering te openen of om met elkaar Kerst te vieren.

Aan het onderzoek deden bijna vierhonderd schoolleiders mee. Bij Verus zijn scholen van verschillende richtingen aangesloten. „Van vrijzinnig tot orthodox, van katholiek, protestants-christelijk tot gereformeerd”, zegt belangenbehartiger Robbert Jan de Vries.

Loes Ypma, voorzitter van Verus, vindt het positief dat christelijke scholen een kijkje nemen bij andere godsdiensten. „Het draagt bij aan begrip voor en kennis van andere godsdiensten. Dit is erg belangrijk in onze multireligieuze samenleving waar behoefte is aan verbinding en respect”, vindt ze.

Band met kerk

Ypma is ook blij dat veel scholen een band met een kerk hebben. „Dit leidt tot mooie samenwerking op het gebied van identiteit, vieringen, kerkdiensten, christelijke feestdagen en goede doelen.”

Verus is niet verbaasd dat veel scholen contact hebben met een kerk. Robbert Jan de Vries: „Er bestaat vaak een beeld dat de identiteit van christelijke scholen weinig voorstelt, maar dit onderzoek geeft aan dat dat genuanceerder ligt. Onze scholen zijn volop bezig hun identiteit handen en voeten te geven. Misschien niet altijd op de traditionele, maar wel op een serieuze manier.”