Milieuclubs teleurgesteld door plasticakkoord

De reacties op het akkoord over statiegeld op plastic flesjes, dat zaterdagochtend bekend werd, zijn niet onverdeeld positief. Natuur & Milieu noemt de afspraken een stap in de goede richting, maar wijst erop dat het akkoord alleen gaat helpen bij het aanpakken van plastic flesjes en niet van blikjes, terwijl die een twee keer zo groot aandeel hebben in de berg zwerfafval. „Wij zullen ons daarom blijven inzetten om ook op blikjes statiegeld te krijgen”, aldus Marjolein Demmers, directeur van de milieuorganisatie.

Afgesproken is dat er vanaf 2021 statiegeld op kleine plastic flessen komt, tenzij de verpakkingsindustrie er voor die tijd in slaagt de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent te verminderen. Ook moet dan 90 procent van deze flessen worden hergebruikt.

Greenpeace spreekt van een gemiste kans. „Nederlanders willen statiegeld op kleine blikjes en flesjes, maar Van Veldhoven stelt de invoering nog eens twee jaar uit. Gemiste kans! Tijd om milieu boven de belangen van supermarkten en verpakkingsindustrie te stellen”, aldus de milieuorganisatie via Twitter.

Ook Recycling Netwerk, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee noemen het een slechte zaak dat er voorlopig nog geen statiegeld op plastic flesjes wordt geheven. „Drie jaar uitstel betekent miljoenen extra flesjes en doppen in het milieu die bijdragen aan de wereldwijde plastic soup voordat statiegeld - misschien - wordt uitgebreid. De beslissing van de regering stelt ons teleur”, zeggen ze.

De verpakkingsindustrie zegt juist blij te zijn met het akkoord. „Deze doelstellingen (zwerfafvalreductie en hergebruik van plastic) gaan we linksom of rechtsom, met of zonder statiegeld, halen”, meldt het Afvalfonds Verpakkingen.