Meer toezicht om fraude met biobrandstof tegen te gaan

Er gaat meer en strenger gecontroleerd worden op fraude met biodiesel en andere biobrandstoffen. Dat meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw had onderzoek laten doen naar gesjoemel met biobrandstof na berichten van grootschalige fraude.

Bedrijven sjoemelden met groene certificaten. Daardoor werden bepaalde brandstoffen onterecht gecertificeerd als biobrandstof. Door diesel uit aardolie te mengen met diesel uit plantaardige olie en dierlijke vetten, ontstaat biobrandstof. Op gebruik hiervan is al tijden kritiek, onder meer vanwege het gebruik van palm- en soja-olie om diesel aan te lengen. Maar deze oliën zijn in 2019 niet voor biobrandstof gebruikt, meldt het kabinet, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord.

Om dit soort fraude in de toekomst te voorkomen, moet het toezicht door de waakhond Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Inspectie Leefomgeving en Transport worden opgeschroeft. Daarvoor wordt de capaciteit waar nodig uitgebreid, en mogelijk ook meer geld uitgetrokken, zegt Van Veldhoven. „Om de NEa en de ILT in staat te stellen deze rol te vervullen, borg ik voldoende middelen en menskracht”, aldus de staatssecretaris.

Ook op Europees niveau wil Van Veldhoven stappen zetten. Zij ziet wel wat in een soort biobrandstofcoalitie met landen als Duitsland, Frankrijk en Finland om informatie uit te wisselen. Gesprekken met die landen lopen al, benadrukt ze.