Mediaopvoedwijzer geeft ouders advies op maat

Pelgrim in medialand
beeld RD

Deel de toegangscodes van digitale apparaten in het gezin met elkaar. Laat uw kind niet online vrienden worden met onbekenden. Geef uw kind eens een rol bij het plannen van bijvoorbeeld een gezinsuitje via internet. Een greep uit de adviezen uit de Mediaopvoedwijzer.

Veel ouders worstelen met mediaopvoeding. Juist voor hen ontwikkelden Stichting Mediawijzer en Driestar educatief de website Mediaopvoedwijzer, die vrijdag wordt gelanceerd tijdens een symposium in Gouda. Die geeft ouders adviezen op maat, die passen bij hun opvoedstijl en levensvisie.

Op die site wordt aan ouders over veertien thema’s gevraagd een van de vier stellingen te kiezen die het best bij hen past. Thema’s als geldbestelding, communicatie, matigheid en geloofsbeleving passeren de revue. Na het invullen van de stellingen krijgen opvoeders per thema opvoedadviezen aangereikt die aansluiten bij de gekozen stelling. Vooruitstrevende ouders krijgen dus andere opvoedsuggesties dan behoudende opvoeders. Ouders die op een autoritaire manier opvoeden krijgen andere tips dan opvoeders die hun kinderen meer loslaten.

Waarom is een Mediaopvoedwijzer nodig?

Wim Büdgen van Stichting Mediawijzer: „Ik merk dat ouders op zoek zijn naar concrete handreikingen voor mediaopvoeding. Ik denk dat de Mediaopvoedwijzer hen kan helpen. Veel mensen kunnen het hele veld van mediaopvoeding niet overzien: communicatie, geloofsbeleving, tijdsgebruik, sociaal zijn, er zitten nogal wat aspecten aan. Het is mooi dat die in de Mediaopvoedwijzer zijn verwerkt. Als ouders er in alle rust doorheen gaan, krijgen ze meer greep op mediaopvoeding.”

De adviezen zijn toegesneden op de opvoedstijl en levensvisie van de ouders. Is dat nodig? Zijn adviezen niet toepasbaar voor iedereen?

„De Stichting Mediawijzer gaat niet over iemands opvoedstijl, dat is de verantwoordelijkheid van ouders zelf. We kunnen wel wijzen op de adviezen die het best bij een bepaalde stijl horen.”

Staat Stichting Mediawijzer een meest wenselijke opvoedstijl voor?

„Ja, dat is de autoritatieve. Ik denk dat die het meest aansluit bij de Bijbelse verantwoordelijkheid van ouders. Deze stijl houdt in dat ouders hun gezag gebruiken omdat dat nodig is: ze stellen grenzen; tegelijk werken ze er heel bewust naartoe dat hun kinderen, als ze ouder worden, onder begeleiding ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag.”

In de Mediaopvoedwijzer wordt regelmatig geadviseerd een onderwerp te bespreken. Een gesprek is niet altijd makkelijk.

„Dat klopt, maar het moet wel gebeuren. Bij jonge kinderen zullen gezag en regelgeving een grotere plek hebben, maar hoe ouder ze worden, hoe belangrijker het gesprek wordt. Als je dat niet voert, komt intrinsieke gewetensvorming niet tot stand. Dan gehoorzamen kinderen hoogstens zolang je als ouder in beeld bent. Bij veel opvoedgesprekken in het gezin hebben ouders een kennisvoorsprong. Rond nieuwe media weten kinderen instrumenteel juist vaak meer. Opvoeders moeten met hun kind leren meedenken. Laat het maar uitleggen hoe nieuwe media werken. Dan ontstaat er ruimte voor ouders om vanuit hun levenservaringen belangrijke waarden aan de orde te stellen.”

Mediagesprekken in het gezin moeten ingebed zijn in het geheel van geestelijke opvoeding, aldus Büdgen. „Dan heb ik het over de overdracht van Bijbelse waarden. Juist wanneer er dagelijks hierover op een natuurlijk manier gesprekken worden gevoerd, leren kinderen echt. Als kinderen niet van jongs af aan iets meekrijgen van de aanwezigheid van God in het leven, valt een belangrijke basis van gewetens- en attitudevorming weg.

Kinderen opvoeden is geen geringe taak. We weten dat er veel mis kan gaan. Een groot deel van de opvoeding is niet ideaal, maar gaat gelukkig wel goed. Het is niet zo dat je een pedagogische opleiding moet hebben gevolgd om een goede ouder te kunnen zijn. Ouders mogen ook opvoeden op basis van hun gezond verstand, dat God in de schepping heeft gelegd. Tegelijk: met elkaar nadenken over mediawijsheid in de opvoeding is goed. En daarvoor biedt de Mediaopvoedwijzer goede mogelijkheden.”

mediaopvoedwijzer.nl