Mantelzorger, spreek met de baas

Een kwart van de werkende mantelzorgers heeft moeite met de combinatie van zorg en werk. beeld ANP

Met een stijgend aantal ouderen is er behoefte aan steeds meer mantelzorgers. Tegelijk neemt de druk toe om betaald te werken. Een kwart van de mantelzorgers valt het zwaar om zorg en werk te combineren. „Er is een cultuurverandering nodig.”

„Hebben we niet te veel waardering toegekend aan betaald werk en te weinig aan de zorg voor elkaar?” Die vraag bekruipt Diederik van Dijk, directeur van de NPV, na het lezen van het woensdag gepubliceerde SCP-rapport ”Werk en mantelzorg”.

Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de mantelzorgers moeite heeft met de combinatie van werk en zorg. Dit geldt met name „intensieve zorgverleners”, zo’n 400.000 mensen. Zij werken gemiddeld 31 uur per week en zorgen zo’n 21 uur.

Zeven op de tien werkende mantelzorgers is wel tevreden met de combinatie. Twee derde verleent zorg op vrije dagen of in het weekend. Van Dijk: „Veel mensen weten de mantelzorg prima te regelen, ook met hun werkgever. Toch is er een groep die het niet redt. Naarmate de zorg zwaarder wordt, gaat ook de combinatie met het werk steviger knellen.”

ANP-19025770Onvrede werkende mantelzorgers over tijdsdruk

Het onderzoek stelt dat met name degenen die een „mantelzorgklem” ervaren „minder tevreden zijn met hun leven.” Hierbij gaat het om mensen die het gevoel hebben verplicht te zijn om zorg te verlenen, omdat er niemand anders beschikbaar is. Van Dijk waarschuwt voor „romantisering” van zorgverlenen. „We moeten eerlijk tegen elkaar zeggen dat mantelzorg soms een hele zware belasting is; een stevige opdracht op je levenspad.”

De NPV-directeur pleit voor een „heroriëntatie” op de waarde van zorg en betaald werk. „De laatste kabinetten hebben betaald werken enorm gestimuleerd. We dreigen de waarde van zorg voor elkaar uit het oog te verliezen. Moeten we bijvoorbeeld ook niet tegen elkaar zeggen dat het een goede keuze kan zijn om een dag minder betaald werk te doen? Het zou mooi zijn als christenen in zo’n cultuurverandering voorop lopen.”

Praten

Het rapport wijst erop dat mantelzorgers die met de baas spreken over hun zorgtaken minder tijdsdruk ervaren. Ook flexibiliteit op het werk, bijvoorbeeld in werktijden, geeft minder druk.

Op dit moment spreekt ruim de helft van de mantelzorgers met hun werkgever over dit onderwerp. Jan Schreuders, coördinator arbeidsvoorwaarden bij de RMU: „Veel mantelzorgers doen dat dus nog niet. Terwijl de gevolgen van het bespreekbaar maken alleen maar positief zijn.”

Schreuders ziet ook een belangrijke taak voor werkgevers. „Wij adviseren hun actief het voortouw te nemen en zelf te inventariseren welke werknemers er zorgtaken verrichten.”

Niet elke mantelzorger is bekend met de mogelijkheden voor ondersteuning in hun zorgtaken. Voorbeelden zijn hulp vanuit de gemeente of het opnemen van zorgverlof. Schreuders raadt werkgevers aan om het personeel te laten weten welke regelingen er zijn om werk en zorg te combineren.