Mantelzorg vooral taak voor 75-plusser

beeld ANP

Mantelzorg voor ouderen wordt steeds meer een taak van senioren. Het aantal mantelzorgers per 75-plusser neemt echter af van bijna vijf in 2018 naar drie in 2040.

Dat blijkt uit een vrijdag verschenen publicatie over de toekomst van mantelzorg aan ouderen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Deze daling doet zich vooral voor bij de groep mantelzorgers die zelf nog geen 75 jaar zijn. Het aantal mantelzorgers van 75 jaar en ouder zal in verhouding wel toenemen. Deze verschuiving komt vooral voor in gebieden die te maken hebben met bevolkingsdaling.

Tussen 2018 en 2040 zal de omvang van de groep van zelfstandig wonende 75-plussers die mantelzorg nodig hebben met bijna 70 procent stijgen: van 230.000 in 2018 naar bijna 390.000 in 2040.

Het aantal mensen dat minstens vier uur mantelzorg verleent aan 75-plussers stijgt in die periode met nog geen 7 procent (van 1,11 miljoen naar 1,18 miljoen).

In de stedelijke regio’s en de provincie Flevoland is het beeld rooskleuriger dan voor de regio’s aan de rand van Nederland. Zo staan in Flevoland in 2018 tegenover elke ontvanger van mantelzorg zo’n acht gevers.

Gezondheidsproblemen

Tegelijk met de publicatie over de toekomst van de mantelzorg, bracht het SCP een overzicht over de huidige stand van zaken uit.

Daaruit blijkt dat zo’n een op de tien mantelzorgers druk ervaart. Deze druk uit zich in onder andere gezondheidsproblemen, verzuim op het werk en achterblijvende studieresultaten.

Partnerverzorgers en mensen die intensieve hulp geven aan iemand in de terminale fase of aan iemand met dementie of een psychisch probleem, lopen extra risico op een te hoge belasting.
De verwachting is dat de druk op de mantelzorg en de belasting op de mantelzorger verder zal toenemen. Zondag is het de Dag van de Mantelzorg.