Kwart bewoners verpleeghuis komt zelden buiten

beeld ANP

Een kwart van de ouderen in een verpleeg- of verzorgingshuis komt zelden of nooit buiten. Dat blijkt uit een donderdag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Het bureau heeft 1600 bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen naar hun bevindingen gevraagd. Bijna de helft van de bewoners zegt vaker naar buiten te willen, maar dat lukt niet altijd. De ouderen die weinig buiten komen, hebben vaak ernstige gezondheidsproblemen.

Meer zorg nodig

In 2015 woonden er 117.000 ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen, minder dan de 158.000 bewoners in 2008. De meesten zijn vrouwen van 80 jaar en ouder. „In de langdurige zorg is er veel veranderd de afgelopen jaren”, zegt onderzoeker Debbie Verbeek-Oudijk. „Ouderen blijven langer thuis wonen dan vroeger en ze verhuizen alleen nog naar een verpleeghuis als ze 24 uur per dag zorg nodig hebben.”

Uit het onderzoek blijkt dat vier op de vijf bewoners ernstige lichamelijke beperkingen hebben. Bijna alle bewoners hebben meer dan twee chronische aandoeningen. Problemen met de slaap en pijnklachten komen relatief vaak voor. Bijna driekwart van de ouderen heeft geheugenklachten, en vier op de tien bewoners hebben dementie.

Vrijwilligers

Het SCP concludeert dat de ouderen die weinig buitenkomen, ook minder vaak bezoek krijgen. Ongeveer een op de zeven bewoners krijgt zelden of nooit visite. De meeste ouderen gaan ook zelf niet meer bij anderen op bezoek; ruim twee derde doet dit bijna nooit. „Toch valt het mij op dat de ouderen regelmatig bezoek krijgen”, zegt Verbeek-Oudijk. „Bijna twee derde van de bewoners krijgt ten minste één keer per week bezoek, vaak van kinderen en kleinkinderen. Familie helpt hen ook met klusjes zoals de administratie, de boodschappen en de was.”

Vier op de tien bewoners ontvangen daarnaast hulp van vrijwilligers. Hulp van vrienden komt minder vaak voor. Vrijwilligers helpen vaak mee tijdens de uitstapjes van bewoners en dagelijks tijdens de eetmomenten.

Realiteit

In een reactie laat ANBO, belangenorganisatie voor senioren, weten niet ontevreden te zijn over de uitkomsten van het SCP-rapport. Volgens de organisatie blijkt uit de cijfers dat 64 procent van de bewoners wél buitenkomt, van wie de helft dagelijks en de andere helft ten minste één keer per week. Dat een kwart van de ouderen zelden of nooit buiten komt, kun je zorgprofessionals niet aanrekenen. „Wanneer je te maken hebt met een populatie waarvan vier op de vijf mensen ernstige lichamelijke problemen hebben, dan is het helaas moeilijk om met elke bewoner een frisse neus te halen. Dat is treurig, maar de realiteit”, zegt ANBO-bestuurder Liane de Haan.

Nieuw onderzoek

Volgens het SCP is er verder onderzoek nodig. „De cijfers liggen op tafel”, zegt onderzoeker Verbeek-Oudijk. „We gaan nu verder in kaart brengen waar mogelijke knelpunten zitten, zodat we boven water kunnen halen waar verandering wenselijk is. Maar de politiek moet uiteindelijk de beslissingen maken.”