Kritische rapporten over afvalverwerker Vink waarschijnlijk snel openbaar

Vink. beeld RD, Henk Visscher

Twee kritische rapporten van de Gelderse Omgevingsdiensten over het Barneveldse afvalverwerkende bedrijf Vink worden zeer waarschijnlijk over twee weken openbaar gemaakt.

Tot nu toe verzette Vink zich tegen openbaarmaking, maar het bedrijf gaat volgens woordvoerder Jaap Kevelam toch niet dwarsliggen. „We overleggen nog met de advocaat, maar je moet met zware argumenten komen als je naar de rechter stapt. Ik denk niet dat we die hebben.’’

De rapporten betreffen de verwerking bij Vink van asbest en slakken (restmateriaal van afvalverbranding). Ze zijn een weerslag van zogeheten diepgaand administratief toezicht (DAT) dat van december 2016 tot en met juli 2017 bij het bedrijf is uitgevoerd.

De inhoud van een ander rapport van hetzelfde onderzoek werd in november vorig jaar bekend via het televisieprogramma Zembla. Dat onthulde toen dat Vink in 2015 grond die volgens de eerste keuring vervuild zou zijn, tegen de regels in had laten herkeuren en vervolgens had toegepast in nieuwbouwwijken, onder andere in Barneveld. In het zand hebben bodemonderzoekers de afgelopen maanden echter, op één uitzondering na, geen verhoogde concentraties giftige stoffen aangetroffen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland weigerden aanvankelijk de twee rapporten openbaar te maken wegens 'belemmeringen vanuit de opsporing of vervolging van strafbare feiten'. Het Openbaar Ministerie, dat in mei op vier locaties van Vink invallen deed, liet onlangs daarentegen weten dat het geen bezwaar tegen openbaarmaking heeft. GS besloten daarop dinsdag de rapporten alsnog beschikbaar te stellen.

Vink heeft bij GS aangedrongen op geheimhouding, omdat de documenten concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens zouden bevatten. GS weerleggen dat. „Bedrijfsnamen zijn weggelakt. In de rapporten staat verder geen concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie.”

Volgens de spelregels van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) heeft Vink nu twee weken de tijd om de openbaarmaking via de rechter aan te vechten. Kevelam kan nog geen duidelijkheid verschaffen, maar een gang naar de rechter ligt volgens hem niet voor de hand. „In de rapporten staan weliswaar dingen die heel vervelend uitgelegd kunnen worden, maar als je dat allemaal eens goed op je in laat werken vinden we het ook weer niet heel verschrikkelijk als iedereen er kennis van neemt.”

Volgens bronnen van Zembla, dat eerder via de WOB om de documenten verzocht, zouden de DAT-onderzoekers bij Vink 80 overtredingen bij de verwerking van asbest hebben vastgesteld. Zo zou het bedrijf illegaal verwijderde asbest hebben aangenomen.

2019-05-15-REG1-Vink-1-FC-V_webAfvalverwerker Vink: Wij sjoemelden niet bewust met grond

VINK-0004-HENK_webBarneveld: Nog geen eind aan zandaffaire