„Kloof tussen refo’s en clubs Neder-Betuwe”

Opheusden, de grootste plaats in de gemeente Neder-Betuwe. Uit onderzoek blijkt dat reformatorische inwoners van de gemeente weinig naar clubs en verenigingen in Neder-Betuwe gaan. beeld RD, Anton Dommerholt

Reformatorische inwoners maken weinig gebruik van het activiteitenaanbod van diverse clubs en verenigingen in de gemeente Neder-Betuwe. Er is sprake van „een kloof” meent de Jongerenraad Neder-Betuwe.

Per vereniging verschilt het, zegt voorzitter Richard Verwoert uit Kesteren, zelf reformatorisch en ook regionaal actief bij de SGP-jongeren. „Bij de EHBO-vereniging zeggen ze niks van een kloof te merken. Van sportclubs, een toneelclub en een muziekvereniging horen we daar meer geluiden over.”

De jongerenraad, die de gemeente en de politiek gevraagd en ongevraagd van adviezen voorziet, onderzocht samen met het jongerenwerk van de regionale welzijnsorganisatie Mozaïek hoe het gesteld is met het aanbod van activiteiten voor jongeren in Neder-Betuwe. Verwoert: „De reden was dat we van jongeren geregeld opmerkingen hoorden als „Er is hier niks voor ons te doen.” We wilden nagaan of die bewering klopt en hoe het bestaande aanbod wellicht versterkt kan worden.”

Kerkenraden

Verspreid over de gemeente werden vijf thema-avonden gehouden waaraan in totaal 26 clubs en verenigingen deelnamen. „Kerkenraden waren ook uitgenodigd, maar van die zijde is niet gereageerd, op de protestantse gemeente in Echteld en de organisatie van een vakantiebijbelweek na. Mogelijk leefde bij hen de gedachte dat ze via het eigen jeugdwerk al voldoende activiteiten aanbieden”, veronderstelt Verwoert.

De voorzitter heeft „persoonlijk ook niet zo’n behoefte” om zich bij een sportvereniging of toneelclub aan te sluiten.

„Ik heb wel niet-reformatorische vrienden, maar in het grotere geheel van de gemeente zie ik toch vaak dat er twee werelden zijn. Ik kan me ook voorstellen dat ouders liever niet hebben dat hun zoon of dochter ergens naartoe gaat waar ze bijvoorbeeld muziek draaien die zij afkeuren. In de jongerenraad ervaren we geen kloof. Bij ons is het minder spannend, het gaat niet om muziek of zo, we gaan gewoon het gesprek met elkaar aan.”

Gespekken

Een aanbeveling van de jongerenraad is dat de gemeente gesprekken organiseert tussen brede vertegenwoordigingen van de gereformeerde gezindte en lokale clubs en verenigingen. „De grote reformatorische groep in de gemeente, ongeveer de helft van de inwoners, is inderdaad wat lastig in beweging te krijgen voor het verenigingsleven”, reageert wethouder Herma van Dijkhuizen (sociaal domein). „Dat de kerken eigen jeugdwerk hebben speelt ongetwijfeld mee, maar van oudsher hebben reformatorische mensen ook moeite met competitie in de sport en met muziek die te horen is bij activiteiten.”

Van Dijkhuizen heeft er niettemin vertrouwen in dat de reformatorische doelgroep steeds meer gebruik zal maken van voorzieningen in de gemeente. „Het onderzoek van de jongerenraad is al enige tijd geleden afgerond. Inmiddels zijn er positieve ontwikkelingen. Zo maken kinderen van alle gezindten gebruik van een voetbalkooi in Opheusden. Naar de activiteiten van buurtsportcoaches na schooltijd voor de basisschooljeugd, een heel programma in alle dorpen van trefbal en blokjesvoetbal tot spelcircuits, komen ook kinderen met een reformatorische achtergrond.”

Beweegcontainer

De wethouder kan nog meer noemen. In het kader van het landelijke project Jongeren Op Gezond Gewicht, voor een gezonde leefstijl, is „een goede ingang gevonden” bij het reformatorische Van Lodenstein College in Kesteren.

ANP-20683005_webAanbod kantines steeds gezonder

In maart komt daar een beweegcontainer te staan met allerlei objecten om leerlingen aan te zetten tot meer bewegen.

„Verder zijn diverse verenigingen bereid om activiteiten en sporturen te organiseren waarbij bijvoorbeeld geen muziek wordt gedraaid”, aldus Van Dijkhuizen. „Ze willen de reformatorische groep zeker tegemoet komen.”