Klimaatakkoord raakt alle Nederlanders

Maandoverzicht juni 2019
V.l.n.r. minister Kajsa Ollongren, minister Carola Schouten, voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels, minister Eric Wiebes en staatssecretaris Stientje van Veldhoven tijdens de presentatie van het Klimaatakkoord. beeld ANP, Robin Utrecht

Nederland moet in 2030 49 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Om dat doel te halen, presenteerde het kabinet vrijdag een pakket maatregelen. Alle Nederlanders krijgen ermee te maken. De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Wat gaat er met de energierekening gebeuren?

De energierekening daalt volgend jaar met 100 euro voor een huishouden met een gemiddeld verbruik. Het gaat om het belastingdeel van de energierekening dat lager uitvalt. De meevaller kan dus per huishouden verschillen. Vanaf 2021 gaat de gasprijs in stappen omhoog en wordt elektriciteit goedkoper. Zo wil de regering stimuleren dat mensen van het gas af gaan.

Wat moet er aan een woning veranderen?

Vanaf 2050 mag er geen gas meer gestookt worden in huizen. Ook koken op gas mag niet meer. Verwarming zal vooral door warmtepompen plaatsvinden. Maar dat kan alleen maar efficiënt als de woning optimaal geïsoleerd is. De regering stimuleert huizenbezitters om de isolatie nu al ter hand te nemen. Er komt een fonds waaruit elke woningeigenaar tegen gunstige voorwaarden een lening van 25.000 euro kan afsluiten voor de verduurzaming van zijn woning.

Tot 2030 is er 1 miljard euro subsidie beschikbaar. De regelingen die al beschikbaar zijn, staan op energiebesparendoejenu.nl.

2019-06-18-katDI6-MartinVerkerk18-5-FC_webKritische RD-lezers over duurzaamheid als hype en dure energietransitie

Moeten we straks allemaal elektrisch gaan rijden?

In 2030 mogen er geen benzine- en dieselauto’s meer worden verkocht. Het kabinet wil particulieren stimuleren om een elektrische auto te kopen. De aanschaf van een elektrische middenklasser tot 40.000 euro wordt de komende jaren aantrekkelijk gemaakt. Er komt ook een subsidieregeling voor de aanschaf van tweedehandse elektrische auto’s.

Het voordeel voor de zakelijke rijder wordt wel snel minder. De bijtelling gaat volgend jaar al omhoog van 4 naar 8 procent. In de jaren daarna stijgt deze naar 16 procent. Vanaf 2026 geldt voor de zakelijke auto dezelfde bijtelling als voor andere auto’s.

Ook mogen er vanaf 2025 geen nieuwe snorfietsen meer verkocht worden die op benzine rijden. Het streven is om vanaf 2030 ook de verkoop van bromfietsen op benzine te verbieden.

ANP-16346402Willen we aan de elektrische auto?

Komt er een vorm van rekeningrijden?

Daar ziet het wel naar uit. Het kabinet wil vanaf 2026 rekeningrijden invoeren. Automobilisten moeten vanaf dat jaar per gereden kilometer betalen, in plaats van een vast jaarlijks bedrag voor wegenbelasting. Het kabinet moet nog een variant kiezen. Het kan zijn dat het alleen wordt ingevoerd voor elektrische auto’s. Er ligt ook een variant voor dat rijden in de spits extra belast.

Wat heeft de regering voor de boeren in petto?

De komende tien jaar komt er bijna een miljard euro beschikbaar voor de land- en tuinbouw zodat deze sectoren hun klimaatdoelen kunnen halen. Een deel van het geld is bedoeld voor de aanpak van de veenweidegebieden, verdere verduurzaming van de glastuinbouw en de realisering van emissieloze stallen en kennisontwikkeling.

Er gaat eenmalig 100 miljoen euro naar de veenweidegebieden. De grond klinkt in door de lage waterstand en daardoor komt veel CO2 vrij.

Er gaat ook nog eens 60 miljoen euro extra naar varkenshouders om hen vrijwillig te laten stoppen. Voor deze maatregel was in het regeerakkoord al 120 miljoen euro vrijgemaakt.

En wat moet de industrie bijdragen?

Grote bedrijven krijgen vanaf 2021 te maken met een CO2-belasting. Daarmee wil de regering bedrijven stimuleren snel te verduurzamen. Tot een bepaalde hoeveelheid uitstoot hoeven bedrijven niet te betalen. Daarboven moeten ze over elke extra ton CO2 belasting gaan betalen.

In 2021 ligt het bedrag per ton op 30 euro en dat loopt op naar 150 euro in 2030. Een groot deel van de opbrengst van de heffing vloeit in de vorm van subsidies weer terug naar de bedrijven.

Het gaat om ongeveer 300 bedrijven en installaties in Nederland die hiermee te maken krijgen.

Wat gaat er veranderen in de energievoorziening?

In 2030 moeten alle kolencentrales dicht. Er moeten veel meer zonnepanelen en windturbines komen. Groen opgewekte waterstof moet de periodes overbruggen dat er geen wind of zon is om energie op te wekken. Naar dit onderwerp moet nog veel studie worden verricht.

Klimaat-2-RDDinsdag-AIn gesprek over tien bezwaren bij zon, wind en andere duurzame technieken