Klachten over hulp bij stemmen

beeld ANP, Niels Wenstedt

Mensen met een beperking die bij verkiezingen hun stem willen uitbrengen, ondervinden nog steeds problemen. Meer dan eens schiet de hulpverlening in het stemhokje of de toegankelijkheid van stembureaus tekort.

Dat meldde het College voor de Rechten van de Mens donderdag. Het college heeft via het Meldpunt Onbeperkt Stemmen 188 meldingen ontvangen over de toegankelijkheid van de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Van deze meldingen is ruim één op de tien „uitsluitend positief.”

Ruim een kwart van de meldingen (28 procent) gaat over hulp in het stemhokje. Deze zijn vooral afkomstig van mensen die blind of slechtziend zijn. Zij hebben het recht om geholpen te worden in het stemhokje door een persoon naar keuze, maar dit blijkt niet bij alle stembureaumedewerkers bekend.

In sommige gevallen leidde deze misvatting tot een incident in het stemlokaal. Enkele melders met een visuele beperking geven aan dat zij niet hebben gestemd omdat hun de hulp werd geweigerd. Iemand die blind is, vertelt: „Ik wilde stemmen, maar mijn begeleider mocht niet mee het stemhokje in. Toen heb ik gevraagd of iemand van het stemlokaal mee wilde. Dit wilden ze niet doen. Ik werd weggestuurd zonder te kunnen stemmen.”

De andere binnengekomen meldingen hebben vooral betrekking op de fysieke toegankelijkheid van het stembureau of stemhokje. De overheid streeft dit jaar voor het eerst naar 100 procent toegankelijke verkiezingen voor mensen met een lichamelijk beperking. Daarover kwamen verschillende positieve meldingen binnen. „De mensen in het stemlokaal verlaagden het stemhokje, zodat ik gewoon in mijn rolstoel kon blijven zitten”, laat een melder weten. „Ze verdienen complimenten.”

Het meldpunt is ook geopend rond de Europese verkiezingen op 23 mei.