Kampen wil oordeel rijksdienst over sluis

Kampen. beeld Jasper Stam

Burgemeester Koelewijn van de gemeente Kampen wil een oordeel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over een recent gesloopte sluis uit de 19e eeuw.

Het bouwwerk kwam tevoorschijn bij graafwerk en de stadsarcheoloog vond de restanten niet waardevol. Erfgoedverenigingen menen echter dat er een vergissing van formaat is gemaakt.

De schutsluis, een bouwwerk uit circa 1868, had een ijzeren roldeur op rails en verbond een van de grachten met een haven langs de IJssel. Rond 1959 werd het bouwwerk gesloopt. Deze weken wordt er op die plek in de Buitenhaven gegraven om de bouw van een parkeergarage mogelijk te maken.

Midden september kwamen de eerste resten van de schutsluis tevoorschijn. Een verrassing, zo schreef het college vorige week in een brief aan de raad, omdat de sluis volledig zou zijn gesloopt.

De stadsarcheoloog werd erbij gehaald, maar deze mocht geen onderzoek doen. De grond is vervuild omdat op die plek een gasfabriek heeft gestaan. Een gespecialiseerd bureau deed vervolgens wel onderzoek en trof een „niet-intacte sluis” aan.

Vanwege de staat van de restanten besloot het gemeentebestuur dat het inmeten en documenteren van de vondst afdoende was. Het college is „van mening dat de aangetroffen resten zorgvuldig zijn gedocumenteerd en daarmee voor de toekomst bewaard.” Vervolgens werden de resten verwijderd.

Onder meer de stichting Stadsherstel Kampen, stichting Behoud Erfgoed Brunnepe en de Bond Heemschut menen dat de resten van de sluis bewaard hadden moeten worden.

Uit oude krantenartikelen zou blijken dat het sluiscomplex bij de bouw al revolutionair was. In onder meer Portsmouth, Glasgow, Antwerpen en Bremerhaven is de vinding later gekopieerd.

Diverse politieke partijen vroegen het college om opheldering. Burgemeester Koelewijn wil nu een einde aan de discussie over de waarde van de vondst.

De RCE moet hierin als gezaghebbend orgaan het laatste woord hebben, meent Koelewijn. „Als de archeoloog had gezegd dat de sluis waardevol was, had het college niet gezegd: zand erover.”

De burgemeester vindt dat de erfgoedverenigingen ten onrechte het beeld neerzetten dat de gemeente koste wat het kost door wilde met de bouw.