Kamer: Schepping moet uit biologieles

Kamerleden van PvdA, VVD, SP en GroenLinks dubben over de mogelijkheid om het scheppingsverhaal uit de biologieles te laten verwijderen. Een dergelijk religieus verhaal past volgens hen uitsluitend in de godsdienstles.

De kamerleden zeggen veel te zien in een vergelijkbare oproep die het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) deze week deed. Het NIBI is de beroepsvereniging waarbij de meeste biologieleraren zijn aangesloten. Voor de EO-radio zei NIBI-directeur Van den Oever dat zaken als schepping en Intelligent Design uit de eindtermen van het biologieonderwijs moeten worden geschrapt.

In een kamerdebat liet SP-kamerlid Vergeer afgelopen dinsdag al weten het een verkeerde zaak te vinden dat de eindtermen voor biologie zowel de scheppingsleer als de evolutietheorie bevatten. In dat debat lieten ook de kamerleden Azough (GroenLinks), Bakker (D66), Balemans (VVD) en Kraneveldt (LPF) zich laatdunkend uit over de scheppingsleer.

In reactie op de uitspraken van NIBI-directeur Van den Oever lieten diverse kamerleden, allen onderwijsspecialist van hun fractie, weten dat zij moeite hebben met de plaats van de scheppingsleer in de eindtermen van het vak biologie. „Je moet religieuze en seculiere lesstof gescheiden houden”, aldus VVD-kamerlid Balemans.

Volgens GroenLinks-kamerlid Azough heeft minister Van der Hoeven van Onderwijs „slapende honden wakker gemaakt” met haar pleidooi voor gesprek tussen evolutionisten en aanhangers van theorieën die het ontstaan van het leven op andere wijze verklaren. Van der Hoeven hield dat pleidooi afgelopen zaterdag in een interview met de Volkskrant. Azough stelde daarover dinsdag mondelinge kamervragen.

Minister Van der Hoeven schreef donderdag in haar internetdagboek dat zij tientallen e-mails heeft gekregen naar aanleiding van haar stellingname. „Van fundamentalistische creationisten, die zeggen hun gebed verhoord te zien, tot sarcastische antireligieuze scheldpartijen. Veel mensen bieden aan om mee te denken, onder wie een bisschop, maar ook bioloog Ronald Plasterk.”