Kabinet positief over debat schepping

In tegenstelling tot een meerderheid in de Tweede Kamer heeft de ministerraad volgens premier Balkenende geen enkel probleem met het debat over de verhouding tussen religie en wetenschap.

Balkenende zei vrijdag na afloop van de ministerraad het nuttig te vinden dat er wordt gediscussieerd over de vooronderstellingen bij de wetenschapsbeoefening. Hij verwees naar het vakgebied waarin hij zelf thuis is, de geschiedeniswetenschap. „In mijn studententijd werd bijvoorbeeld druk gediscussieerd over de neomarxistische geschiedschrijving.”

Minister van Onderwijs Van der Hoeven zwengelde het huidige debat aan door aandacht te vragen voor het verschil in inzicht over het ontstaan van de mens. Zij wil een brede discussie voeren over de evolutietheorie en over Intelligent Design (ID), een Amerikaanse stroming die een achter het leven op aarde een bewust ontwerp vermoedt.

Volgens Balkenende heeft Van der Hoeven de steun van het hele kabinet. Met de scheiding van kerk en staat heeft haar pleidooi naar zijn zeggen niets te maken. „We moeten de zaken niet zwaarder maken dan ze zijn.”

Naar aanleiding van Van der Hoevens uitlatingen spuwde een meerderheid in de Tweede Kamer haar gal. De fracties van PvdA, VVD, SP en GroenLinks willen van de weeromstuit het scheppingsverhaal in de biologieles boycotten.

Balkenende zei dat deze kwestie niet aan de orde is. „Het gaat niet om het veranderen van eindtermen of het stellen van exameneisen, maar om een discussie over religie en wetenschap.” De oproep van Van der Hoeven is naar zijn zeggen mede ingegeven door vragen vanuit de islamitische gemeenschap.

Op de vraag of de premier de evolutietheorie ter discussie stelde, zei Balkenende eenduidig: „Nee. Het gaat over het benoemen van vooronderstellingen bij de wetenschapsbeoefening. Kan wetenschap waardevrij zijn? Die vraag willen we bespreekbaar maken.”

Van der Hoeven verklaarde overigens in de Kamer dat zij geen aanhanger was van Intelligent Design. Maar ze wilde ook geen voorkeur uitspreken voor een evolutietheorie dan wel het scheppingsverhaal. Beide ontstaanstheorieën zijn en blijven een onderdeel van de eindtermen biologie, zei ze dinsdag in de Tweede Kamer.