„Jongeren hechten meer aan duurzame relaties dan vroeger”

Gerben en Jolanda Noteboom in de sneeuw. "Een mens moet eerst tot rust komen, wil hij weer tot het doel komen waarvoor hij is geschapen: het dienen van de ander.” beeld RD

Jongeren hechten meer aan een duurzame relatie dan vroeger. „Tien jaar geleden was dat nog oubollig, nu vinden ze het een belangrijk thema binnen hun streven naar waardegericht en duurzaam leven.”

Dat zegt Jolanda Nooteboom, (46) bestuurslid van de stichting MarriageWeek Nederland, naar aanleiding van de start van deze week, vandaag, uitlopend naar de dag van de geliefden, Valentijn.

Tijdens deze week worden voor het negende jaar diverse activiteiten gehouden om het huwelijk te vieren. „Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Als coach bij arbeidsconflicten merk ik hoe belangrijk het is dat mensen op een goede manier met conflicten omgaan. Als kinderen goede voorbeelden hebben gekregen, is dat van grote waarde voor de samenleving.”

Is de MarriageWeek een christelijk initiatief?

„Wij als bestuur zijn wel christenen, maar de positieve invloed van het huwelijk is er op de hele samenleving. Het huwelijk is zoals God het heeft bedoeld. Het is daarom mooi als ook niet-christelijke jongeren de waarde van vaste relaties inzien.”

Wat gebeurt er tijdens deze week?

„Er worden diverse lezingen gehouden, maandag is er een debat met de bijzonder hoogleraar duurzame relaties, Esther Kluwer, en er zijn plaatsen waar diners voor twee worden georganiseerd.

Het is belangrijk als echtgenoten dit type momenten met elkaar te reserveren. Een dagdeel per week is een goed streven, al lukt dat mij ook niet altijd.

Mijn man zit nogal eens in het buitenland. Als hij weer terugkomt, reserveren we bewust die dag, of de zaterdag erop, om onze verhalen te delen, te kijken op welke golflengte wij beiden zitten en weer samen op te trekken.”

Hoe is de samenhang met andere organisaties, zoals de Marriage Course?

„Dat is een zeer nuttige, breed opgezette cursus. Wij proberen nog breder in de samenleving te staan. Zo werken wij samen met de beroepsvereniging van de Emotional Focused Therapy.

Wel is jammer dat er veel versnippering is, ook op kerkelijk terrein. Wij willen graag met kerken samenwerken, maar die willen dat niet altijd omdat zij hun eigen kleur willen behouden.

Wij willen krachtige impulsen doorgeven, onder andere door onze leerstoel duurzame relaties in Nijmegen. We sturen ook brieven over de waarde van vaste relaties naar alle Tweede Kamerfracties. Het zou goed zijn als het ministerie voor Jeugd en Gezin in ere werd hersteld, net zoals Engeland er een heeft. Dat voorkomt versnipperd beleid.”

Hoe gaat het in uw eigen huwelijk?

„Zaterdag hebben mijn man en ik geschaatst. Na ontspanning lukt het beter om met elkaar te praten. Een mens moet eerst tot rust komen, wil hij weer tot het doel komen waarvoor hij is geschapen: het dienen van de ander.”

Dit is het eerste deel in een serie interviews naar aanleiding van de MarriageWeek of de Week van de Relatie. Vandaag: de initiatiefnemers.