Interimmanager voor Van Lodenstein College in Kesteren

Drs. D. D. Both uit Veenendaal is benoemd tot interimmanager van de locatie Kesteren van het Van Lodenstein College. Hij krijgt tot taak de „basis van vertrouwen en goede samenwerking” te versterken die het management nodig heeft „om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren.”

Dat hebben directie en college van bestuur van de school woensdag aan de personeelsleden en de ouders meegedeeld. Both vervangt H. van Eckeveld, die in 2015 drs. J. D. Eerbeek opvolgde als locatiemanager in Kesteren.