„Interesse schoolvakken flink gedaald”

Scholier. beeld Pixabay

De belangstelling van scholieren voor schoolvakken is de afgelopen acht jaar flink afgenomen. Ook hun cijfergemiddelde is nog nooit zo laag geweest als vorig schooljaar. Het hardst daalde het gemiddelde van jongens op het vwo (6,8). Dat blijkt uit een onderzoek van Qompas, dat methodes voor loopbaanontwikkeling ontwikkelt, onder 170.000 havisten en vwo’ers uit klas drie.

De interesse in schoolvakken is volgens onderzoek het meest afgenomen bij jongens, vooral op de havo. Hun belangstelling daalt drie keer zo hard als die van havo-meisjes. Al zijn havo-meisjes van alle groepen het minst geïnteresseerd in hun schoolvakken. Het meest stabiel in hun interesse zijn vwo-meisjes. Slechts vier vakken zijn in deze acht jaar populairder geworden: natuurkunde, geschiedenis, economie en wiskunde. De rest is hetzelfde gebleven of minder populair geworden.

Op Engels na zijn talen impopulair. Vooral jongens zijn negatief over de talen. Meisjes zijn positiever, maar ook bij hen is een opvallende daling te zien. De waardering voor Nederlands is bij vwo-meisjes in acht jaar tijd met de helft afgenomen.