In het Gelderse Poederoijen komt helft van ambulances te laat

Evert Mulder, SGP-Statenlid in Gelderland, uit zorgen over de aanrijtijden van de ambulances in zijn provincie. beeld SGP Gelderland
2

De aanrijtijden van ambulances in de Bommelerwaard moeten omlaag, vindt SGP’er Geert Bok. „We horen regelmatig dat mensen die met spoed hulp nodig hebben een halfuur moeten wachten. Het gaat van kwaad tot erger.”

Volgens de SGP-fractieleider in de gemeente Zaltbommel wordt de situatie steeds ernstiger. „In steeds meer gevallen is de ambulance in onze gemeente bij spoedritten niet binnen een kwartier aanwezig. Die norm wordt steeds vaker overschreden.” Bok kaartte het probleem onlangs aan tijdens een bezoek van de SGP-fractie van de Provinciale Staten van Gelderland aan Zaltbommel.

Volgens Statenlid Evert Mulder speelt het probleem ook elders in Gelderland. „Wettelijk moet in 95 procent van de spoedgevallen de ambulance binnen 15 minuten ter plekke zijn. In grote delen van de Veluwe wordt die norm niet gehaald. Dorpen als Elspeet, Wekerom en Harskamp zitten rond de 70 tot 75 procent. Dat is veel te laag.”

Meer ophef

Die cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens Mulder is het lastig om als politieke partij invloed uit te oefenen op de situatie. „In het verleden was de provincie verantwoordelijk voor de aanrijtijden. Toen speelde het probleem ook, maar hoefden we niet naar buiten te treden. We konden het intern regelen en Gedeputeerde Staten ter verantwoording roepen. Nu zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk. Dat maakt het ingewikkelder en moeten we meer ophef maken.”

Nog nijpender

In Zaltbommel is het probleem nog nijpender dan elders in Gelderland, zegt Bok, inwoner van Nederhemert. „In Poederoijen wordt de aanrijtijden in amper 50 procent van de gevallen gehaald. Voor Nederhemert geldt hetzelfde percentage. In dorpen als Brakel en Aalst ligt het een fractie hoger, maar wordt het kwartier ook in veel gevallen overschreden.”

Hoe groot die overschrijdingen zijn en of die al tot ernstige gevolgen hebben geleid, durft Bok niet te zeggen. „Daar zijn geen cijfers over. Wel krijgen we signalen dat mensen die werden getroffen door een hartinfarct of een andere levensbedreigende situatie een halfuur moesten wachten tot de ambulance aanwezig was. Zeer verontrustend. De inwoners klagen erover, en terecht.”

Ook Bok wijst erop dat het lastig is om invloed uit te oefenen op de aanrijtijden. „Als gemeente praten we via de Regionale Ambulancevoorziening een beetje mee.”

De plaatselijke SGP-leider constateert dat het aantal ritten van ambulances stijgt – mogelijk door de vergrijzing en dat het een uitdaging is om voldoende ambulancepersoneel op te leiden. „Maar de oorzaak van de problemen blijft overeind: er rijden in sommige gebieden gewoon te weinig ambulances. Natuurlijk kan het een keertje misgaan, maar hier komen ze structureel te laat.”

Eenvoudige oplossing

De oplossing is volgens Bok en Mulder eenvoudig: „Er moet meer geld komen voor meer ambulances en meer personeel.” De politiek kan daaraan bijdragen door het onderwerp steeds weer op de agenda te zetten. Bok: „In november diende onze fractie een motie hierover in die is aangenomen. We blijven hier aandacht voor vragen totdat de situatie is verbeterd.”

De SGP-Statenfractie kiest voor dezelfde aanpak. Mulder: „We zijn vorige maand een petitie gestart en in de Tweede Kamer heeft Kees van der Staaij de situatie aangekaart. Zijn motie is aangenomen, de minister gaat ermee aan de slag. Als er niets verandert, trekken we opnieuw aan de bel.”