Iconische Waterpoort Sneek krijgt mogelijk twee zusjes

beeld RD, Henk Visscher

Een maquette van het 17e-eeuwse Sneek in het Fries Scheepvaartmuseum was voor Jappie van der Pol de inspiratiebron voor het plan twee stadspoorten te herbouwen.

„Ik zag de sfeer, met de poorten en de muren, en ik dacht: Dát is Sneek”, zegt de mede-initiatiefnemer. Sneek was vroeger volledig ommuurd en kende twee stadspoorten, de Noorderpoort bij de Bolswarderweg en de Oosterpoort bij de Leeuwarderweg. Voor waterverkeer waren er vier grote en enkele kleine waterpoorten, waarvan alleen de beroemde Waterpoort en een kleintje bij het bolwerk nog over zijn. Onder meer opkomende industrie, een groeiende bevolking en de verdwenen noodzaak tot verdediging leidden ertoe dat de muren en poorten verdwenen.

Als het aan Van der Pol ligt, worden de twee poorten weer opgebouwd. Althans, de silhouetten, zoals ook bij Uniastate in Bears gebeurde. „Zo krijgt Sneek weer meer de oude uitstraling terug.”

Maar het plan behelst meer dan alleen de silhouetten. „Het is niet zo dat we het alleen maar leuk vinden om een poort te bouwen omdat Sneek die vroeger ook had. We willen Sneek klaarmaken voor de komende vijftig jaar. De poorten zijn slechts een onderdeel.”

Sneek is nu al mooi, benadrukt Van der Pol. „Maar Sneek is een A-merk dat geprofileerd wordt als een B-merk. Er ligt hier zoveel historisch goud. Sneek is echt een waterstad. De grachten waren belangrijk voor de handel, en de poorten en muren zorgden ervoor dat de stad niet geplunderd werd. Dat verhaal moeten we meer tonen en tastbaar maken.”

Naast de bouw van de poorten denkt Van der Pol daarom aan het ophogen van vier bruggen in de binnenstad, zodat de grachten bevaarbaar worden. „Dat zijn ze nu al, maar dan alleen met een kano.” Dat kan beter. „Dan kunnen we meteen de kades opknappen, want die staan op sommige plekken op instorten.”

Hij is ervan overtuigd dat het nieuwe Sneek een oppepper geeft aan het toerisme in de stad. „Dat leidt weer tot meer banen. En andere steden staan ook niet stil.” Om het potentiële succes aan te tonen wijst Van der Pol naar Harderwijk, waar de gemeente met het grootschalige project Waterfront de stad de uitstraling van middeleeuwse Hanzestad teruggaf. „Dat heeft Harderwijk een grote oppepper gegeven.”

De plannen in Sneek worden al aardig concreet, aldus Van der Pol. Het draagvlak bij gemeente, ondernemers en financiers is groot. „Er komt binnenkort een haalbaarheidsonderzoek en een begroting. De plekken waar de poorten stonden zijn nog leeg, dus bebouwing is ook geen belemmering.”