Hoogervorst tegen nieuw donorsysteem

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid ziet niets in een nieuw orgaandonatiesysteem waarbij iedere Nederlander automatisch donor is tenzij hij vastlegt dat niet te willen.

Volgens de bewindsman zullen uiteindelijk honderdduizenden mensen tegen hun zin geregistreerd zijn, onder wie veel analfabeten. Ook al komen er voorlichtingscampagnes gericht op deze groep, dan nog zal niet iedereen worden bereikt, zo zei Hoogervorst donderdag in de Tweede Kamer.

Invoering van het zogeheten Actief Donor Registratiesysteem (ADR) kost volgens de bewindsman veel geld, namelijk 40 miljoen euro. Ook de gemeenten moeten er jaarlijks aanzienlijke bedragen voor reserveren. Zij zijn na invoering van het ADR ertoe verplicht burgers bij het vernieuwen van identiteitspapieren en rijbewijzen te vragen naar de gemaakte keuze. Zo nodig moeten gemeenten wijzigingen aanbrengen in het donorregister.

Het is volgens de minister nog maar de vraag of het nieuwe systeem zo veel extra donoren oplevert ten opzichte van het huidige, waarbij potentiële donoren zich zelf moeten melden. In enkele ons omringende landen leverde invoering van een geenbezwaarsysteem nauwelijks extra donoren op.

De voorstanders van het ADR hebben in principe een nipte meerderheid in de Tweede Kamer. PvdA, D66, GroenLinks, LPF, ChristenUnie en Lazrak hebben de motie van SP-kamerlid Kant ondertekend. De fracties hebben samen 76 van de 150 zetels.

Donderdag deelde PvdA-kamerlid Van Heteren op een vraag van CDA-kamerlid Ormel mee dat er binnen de PvdA-fractie verschillende mensen twijfelen over steun aan de SP-motie. Navraag wijst uit dat dit de kamerleden Smits, Van Heemst, Dijsselbloem, Van Dam en Arib zijn. Ze zullen dinsdag tijdens de fractievergadering, enkele uren voor de stemming, definitief hun standpunt bepalen.

Binnen de LPF heeft kamerlid Van den Brink moeite de motie. Ook hij zal dinsdag definitief zijn standpunt bepalen.