Hoge Raad: politie aansprakelijk voor ‘Alphen’

Bloemen en kransen bij het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers in Alpen aan de Rijn. beeld ANP

De politie is aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die het gevolg is van de dodelijke schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn in april 2011. Dat oordeelt de Hoge Raad nadat de politie cassatie had aangetekend.

De zaak gaat over een vergunning voor het houden van vuurwapens en daarbij behorende munitie die de korpschef van de politie Hollands Midden verleende aan de schutter Tristan van der V. Toen was al bekend dat de 24-jarige Van der V. psychische problemen had. Het hof bepaalde vorig jaar dat de politie daarom letsel- en overlijdensschade moet vergoeden.

Door de schietpartij in het winkelcentrum kwamen zes mensen om het leven en raakten zestien anderen gewond. Van der V. doodde uiteindelijk zichzelf.

De zaak was aangespannen door slachtoffers, nabestaanden, ooggetuigen en winkeliers.

De Hoge Raad gaat in zijn oordeel verder dan het gerechtshof. Die had het recht op schadevergoeding beperkt tot letsel- en overlijdensschade. De Hoge Raad heeft beslist dat de politie ook andere schade moet vergoeden. Het gaat om geleden en eventueel nog te lijden schade. Over de hoogte daarvan moet nog verder worden geprocedeerd.

Tegen een arrest van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk.

De tientallen nabestaanden en andere betrokkenen van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof die meededen aan een rechtszaak tegen de politie, zijn heel blij dat nu definitief is vastgesteld dat de politie aansprakelijk is. Een aantal van hen viel elkaar in de armen bij de zitting vrijdagochtend. „Eindelijk kunnen ze een hoofdstuk afsluiten. Het is van onschatbare waarde dat deze mensen, van wie het leven voorgoed is veranderd, nu rust hebben”, zeiden hun advocaten Christa Wijnakker en John Beer.

Omdat de zaak al jaren sleept, hopen ze dat ze in onderling overleg met de politie een schadebedrag kunnen vaststellen voor hun cliënten. Dan hoeft er niet nog eens een mogelijk lange procedure te worden gevoerd, zegt Wijnakker. Een aantal mensen heeft al een schadevergoeding gekregen via de verzekering van de dader, maar niet iedereen kreeg dat en ook niet de volledige schade. Met het arrest van de Hoge Raad in de hand kunnen ze nu rekenen op een vergoeding van al hun schadekosten, aldus Wijnakker.

Aan het begin van de rechtszaak vertegenwoordigden ze 51 mensen, maar dat aantal is uitgebreid naar meer dan zeventig personen. Mensen die niet meededen, komen volgens Wijnakker niet voor vergoeding in aanmerking. Volgens de wet is het in ieder geval nodig dat mensen binnen een bepaalde termijn schriftelijk de politie verantwoordelijk hebben gesteld voor hun schade.

ridderhofNabestaanden Alphen: politie maakte fouten