Herziening lesmethode seksuele vorming afgerond

GOUDA. De christelijke lesmethode ”Wonderlijk gemaakt”, gericht op seksuele vorming in het basisonderwijs, is herzien.

De nieuwe versie komt deze week uit, aldus hoofdredacteur Kees Ritmeester van Driestar Educatief. Circa 250 reformatorische, protestants-christelijke en gereformeerd vrijgemaakte basisscholen gebruiken de methode.

De nieuwe versie besteedt onder meer aandacht aan de thema’s biseksualiteit en transgenders. Deze hadden in de editie van 2010 nog geen plek, maar werden nadien in de kerndoelen opgenomen. Ook is het onderdeel over homoseksualiteit herschreven.

Diverse passages over homoseksualiteit leidden eind 2011 tot kritiek van homobelangenorganisatie COC. Ritmeester zegt dat de Bijbelse uitgangspunten van de lesmethode onveranderd zijn. Wel is aansluiting gezocht bij de huidige maatschappelijke context. Ook zijn bij de herziening ervaringen van ouders en leerkrachten meegenomen. Meer dan voorheen is er nu aandacht voor de acceptatie van mensen met homoseksuele gevoelens, aldus Ritmeester.