Hertelling stemmen in Veenendaal

Aftrap van de gemeenteraadsverkiezingen door de SGP in Veenendaal. beeld ANP

In Veenendaal worden de ruim 30.000 stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen woensdag opnieuw geteld. De SGP, die één zetel verloor, had daarom gevraagd omdat de zevende en laatste restzetel met slechts één stem verschil is toegewezen aan de PvdA.

De gemeenteraad – voor het laatst in de oude samenstelling bijeen - stemde dinsdagavond met het verzoek om hertelling in. Die heeft woensdag plaats, omdat de definitieve uitslag donderdag bekend moet zijn. Dan wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

“Alle raadsleden dienen de komende vier jaar hun werk met maximale legitimiteit te kunnen doen. Er mag dus geen enkele ruis zitten tussen het aantal democratisch uitgebrachte stemmen en de uiteindelijke zeteltoedeling”, zei SGP-fractievoorzitter Dick Both. Hij verwees in zijn toelichting onder meer naar Amersfoort en Maastricht, waar ook bij een of twee stemmen verschil is herteld.

“Een minimale wijziging in stemmenaantallen door hertelling kan direct invloed hebben op de zetelverdeling in de raad”, aldus Both. De zevende restzetel komt de SGP al toe als de PvdA bij de hertelling een stem minder blijkt te hebben, of de SGP vijf stemmen meer. De PvdA is dan helemaal niet meer in de gemeenteraad vertegenwoordigd; in de oude raad had ze twee zetels.

“Iedereen moet oprecht kunnen zeggen dat hij zijn zetel verdiend heeft”, vond GroenLinks. “Zorgvuldigheid dient boven iedere twijfel te gaan”, meende het CDA. VVD en D66 braken nog een lans voor stemmen per computer, waarmee hertelling nooit meer nodig is.

Verschillende partijen stelden de vraag waarom het centraal stembureau niet tot hertelling besloot. “Het is nu bijzonder vervelend dat de SGP dit karretje moet trekken, al geef ik haar groot gelijk dat ze het doet”, aldus ChristenUnie-fractievoorzitter Dick Roodbeen.

Burgemeester Piet Zoon, voorzitter van het centraal stembureau, antwoordde dat conform de richtlijnen van de Kiesraad vooral was gelet op eventuele onrechtmatigheden als reden voor hertelling, en die bleken er niet te zijn geweest.

Als de hertelling leidt tot wijzigingen in raadszetels of de volgorde bij opvolging, dan neemt de gemeenteraad daarover een besluit. In dat geval is er donderdag een extra openbare zitting van het centraal stembureau om de alsnog gekozen raadsleden benoemd te verklaren.