‘Helft basisschoolleerlingen niet gemotiveerd om thuis te werken’

Kinderen zijn bij het maken van schoolwerk thuis minder gemotiveerd dan de meeste ouders denken. Acht van de tien ouders denken dat hun kind thuis met plezier aan de slag gaat, terwijl de helft van de basisscholieren in een onderzoek zegt daar weinig zin in te hebben en driekwart van de leerlingen liever op school dan thuis onderwijs wil volgen.

Tijdens de lockdown zag meer dan de helft van de ouders de motivatie van hun kind steeds verder dalen. Bijna twee derde van de kinderen gaf dat ook aan zo blijkt uit de OnderwijsMonitor, een onderzoek onder zevenhonderd leerlingen tussen 8 en 12 jaar en duizend ouders.

Ouders denken anders dan hun kinderen goed te weten wat hen motiveert, maar ze denken daar niet altijd hetzelfde over. Zo gelooft een meerderheid dat leren uit schoolboeken hun kind stimuleert, terwijl de helft van de kinderen het daar niet mee eens is.

Negen van de tien kinderen leert het liefste via spelletjes. Minder dan de helft geeft aan graag via schoolboeken te leren. Dit sluit volgens de onderzoekers aan bij het actuele probleem dat kinderen steeds slechter lezen. Doordat zij dit niet leuk vinden, doen ze het minder, worden ze er slechter in en waarderen ze lezen steeds minder.

Het onderzoek is gehouden ter ere van het tienjarig bestaan van Squla, een ontwikkelaar van digitale leermiddelen voor kinderen tot 12 jaar.