Hardenberg verdeeld over koopzondag

beeld RD

Tussen de collegepartijen in het Overijsselse Hardenberg is verdeeldheid ontstaan over de openstelling van winkels op zondag. Het CDA wil meer koopzondagen toestaan dan het college voorstelt, en staat daarmee lijnrecht tegenover de andere christelijke partij in de coalitie, de ChristenUnie.

Toen CDA, CU en PvdA na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar hun samenwerking voortzetten –nu met de lokale partij OpKoers.nu erbij–, spraken ze af een proef te doen met winkelopenstelling op zondag. „De coalitie gaat zo invulling geven aan de wens van een aantal ondernemers en inwoners, maar ook recht doen aan hen die hechten aan de zondagsrust”, zo werd aangekondigd.

Nu de proef is afgerond, stelt het college voor dat supermarkten van april tot en met oktober en voorafgaand aan Kerst en de jaarwisseling op zondag tussen 13.00 uur en 17.00 uur open mogen zijn. Voor alle overige winkels wil het college maximaal tien koopzondagen per jaar aanwijzen.

Het CDA kondigde dinsdag twee alternatieve voorstellen aan, meldde de Stentor: supermarkten mogen voortaan elke zondagmiddag open, terwijl de dorpen in de gemeente zelf mogen bepalen op welke tien zondagen ze winkels open laten gaan. Het CDA wees hierbij op de centrumfunctie die Hardenberg heeft.

CU’er Stelpstra vindt het collegevoorstel juist te ver gaan. De fractie uitte principiële bezwaren tegen koopzondagen en waarschuwde voor de oprukkende 24-uurs-economie en de extra uitstoot van koolstofdioxide die dat oplevert. Stelpstra wees op het algemene het nut van een rustdag.

Wethouder Te Rietstap (CU) zei dat het college naar evenwicht heeft gezocht. „Dit is een Hardenbergs model, want de meningen over koopzondagen zijn verdeeld; er wordt verschillend over gedacht.” Ook de middenstanders die van de inspraakronde gebruikmaakten, verwoordden verschillende standpunten.