Halsema: Had alleen met harde hand kunnen optreden

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat ze maandag niet heeft ingegrepen bij de demonstratie tegen het politiegeweld tegen zwarten in Amerika op de Dam in Amsterdam omdat ze dit alleen op een harde en gewelddadige manier had kunnen doen.

” Wij kennen de traditie in Amsterdam dat ook grote groepen demonstranten dit doen, soms spontaan, meestal ongehinderd en midden in de stad. Dat recht staat op gespannen voet met de coronamaatregelen die vragen om weinig contact en kleine groepen. Veel Europese hoofdsteden worstelen met dit dilemma”, aldus Halsema.

Volgens Halsema hebben de gemeente en politie vooraf afspraken gemaakt met de organisatie. De inschatting was dat er enkele honderden deelnemers zouden komen. Toen de aantallen snel opliepen zijn er door gemeente en politie extra maatregelen genomen, aldus Halsema. Het openbaar vervoer langs de Dam werd omgeleid om ruimte te creëren en de driehoek heeft besloten om de demonstratie door te laten gaan. Het optreden van de politie is bij vreedzame demonstraties altijd gericht op het voorkomen van escalatie. De Amsterdamse driehoek constateert dat de demonstratie vreedzaam en zonder incidenten is verlopen.