„Gezin heeft stem nodig in publiek debat”

Yvonne Koopman: „Alles wat kinderen nodig hebben in de maatschappij, leren ze in eerste instantie in het gezin.” beeld Sjaak Verboom

Het gezin verdient meer aandacht, vinden diverse organisaties. Reden om een platform op te richten, dat de belangen van het gezin behartigt. In politiek, media en samenleving.

Yvonne Koopman (54), freelance journalist en moeder, is voorzitter van het zogenaamde GezinsPlatformNL. Op 31 mei gaat het nieuwe platform tijdens een gezinsdag in Speelpark Voorthuizen officieel van start.

Waarom een nieuwe stichting?

„We willen iets doen wat nog niet bestaat: een stem geven aan het gezin. In Nederland zijn belangenbehartigers voor allerlei partijen, bijvoorbeeld automobilisten en ondernemers. Voor het gezin bestaat zo’n organisatie nog niet. Terwijl gezinnen een van de grootste groepen in Nederland vormen: 2,6 miljoen huishoudens. Zeker als het om maatschappelijke onderwerpen gaat waarbij kinderen betrokken zijn, zoals jeugdzorg en onderwijs, is de stem van het gezin niet goed vertegenwoordigd.”

Hoe is het GezinsPlatformNL tot stand gekomen?

„In het verleden heeft de SGP een bijeenkomst belegd voor organisaties die zich met het gezin bezighouden. Daar was ik bij vanuit Opgroeisymposium, een rooms-katholieke stichting die eens in de anderhalf jaar een symposium organiseert over seksuele opvoeding. Uit die bijeenkomst is het platform ontstaan.”

Wat voegt het GezinsPlatformNL toe ten opzichte van bijvoorbeeld de Reformatorische Oudervereniging?

„De ROV is er specifiek voor reformatorische ouders. Wij willen een algemene stem aan het gezin geven. Het gezin vatten we op zoals het natuurlijk vormt krijgt met vader, moeder en kinderen. Dat heeft een stem nodig in het publieke debat.”

Hoe gaat u in politiek, media en samenleving meer aandacht creëren voor het gezin?

„Door in te springen op de actualiteit. Het gaat ons niet om actievoeren. In eerste instantie delen we onze speerpunten via onze site en daaraan gekoppelde sociale media. Daarnaast willen we in het publieke debat het gesprek aangaan. Een van de wensen is een jaarlijkse gezinsmonitor voor politici, beleidsmakers en media, die de staat van het gezin in kaart brengt. Die monitor kan aanleiding zijn om in gesprek te gaan met politieke partijen.”

Besteden partijen als SGP en ChristenUnie nu onvoldoende aandacht aan het gezin?

„Ze doen het goed, maar het is wenselijk dat het positieve geluid over het gezin breder gedragen wordt. En dat dit vanuit de gezinnen zelf komt. Het gaat niet alleen om politiek, maar ook om media en onderzoeken waarop beleid gebaseerd wordt. Neem het koopkrachtplaatje. De berekeningen zijn vaak op basis van een gezin met twee kinderen. Terwijl Nederland 400.000 huishoudens heeft met meer kinderen.”

Welke reacties krijgen jullie?

„Tot nu toe positieve. Op Facebook en Twitter heeft het initiatief een klein beetje bekendheid. De kans bestaat dat mensen het platform zien als een stap terug in de tijd. Ik vind juist dat meer aandacht voor het gezin een stap vooruit is. Alles wat kinderen nodig hebben in de maatschappij, leren ze in eerste instantie in het gezin. De rol van het gezin wordt alleen maar groter doordat jongeren langer thuis blijven wonen, grootouders voor hun kleinkinderen zorgen en de mantelzorg voor ouders toeneemt.”