Gesteggel rond aanbouw dorpskerk Lekkerkerk

Achter de Lekkerkerkse dorpskerk verrijst mogelijk een aanbouw. De plannen stuiten echter op protesten. beeld Dick den Braber

De monumentale Grote of Johanneskerk in Lekkerkerk krijgt er mogelijk aan de achterzijde een aanbouw bij. Met ruimtes voor onder meer een consistorie, de kindernevendienst, een crèche en drie toiletten. Burgers en ondernemers verzetten zich echter.

De raad van de gemeente Krimpenerwaard debatteert vanavond over het plan dat voorligt. Het behelst een aanbouw met twee verdiepingen achter het godshuis, dat sinds 1615 zijn huidige vorm bezit. Het kleine plein waar de aanbouw moet verrijzen –ooit stond hier het koor van de kerk– biedt nu parkeerruimte aan zo’n zes auto’s.

De realisatie van de aanbouw zou voorzien in een dringende behoefte, stelt voorzitter Ton Langerak van de bouwcommissie. Na de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in 2004 fuseerden de plaatselijke hervormde gemeente en de gereformeerde kerk. Sindsdien zitten ze met twee pastorieën. Ook is er een overtollig verenigingsgebouw, pal naast de hervormde pastorie en tegenover de dorpskerk. Langerak: „De twee deeltijdpredikanten die wij hebben, bewonen de pastorieën niet. Met de voormalige gemeente Nederlek zijn we overeengekomen dat zij de monumentale hervormde pastorie en het sterk verouderde verenigingsgebouw overneemt. Ook stemde het college in met de nieuwe aanbouw.”

Onderhoudskosten

Het afstoten van beide gebouwen zou de PKN-gemeente heel wat onderhouds- en renovatiekosten besparen. Maar hiermee verdwijnen ook de ruimtes voor de zondagse kindernevendienst en kinderoppas, koorrepetities, jeugdwerk en een omkleedruimte voor koorleden en musici.

Bovendien kampt de kerk met gebrek aan ruimte voor een garderobe. Er is slechts één oude toiletvoorziening. De geplande aanbouw zou aan alle perikelen een eind maken. Langerak: „De kerkenraadskamer verdwijnt naar de aanbouw, en in de huidige consistorie komt een veel grotere garderobe. Op de plaats van de huidige garderobe en het toilet komt ruimte voor twee nieuwe toiletten.”

De per 2015 ontstane gemeente Krimpenerwaard heeft na lang steggelen de collegebesluiten van Nederlek overgenomen. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het overeengekomen aankoopbedrag van 620.000 euro. Dit zou de weg vrijmaken voor de komst van de aanbouw. De plannen zijn echter tegen het zere been van enkele ondernemers en particulieren. „Het mooie oude kerkplein en het zicht op de prachtige monumentale middeleeuwse kerkmuur dreigen te verdwijnen. Dit plan zal niet alleen voorgoed het oude karakter van het plein schaden, maar ook veel parkeerplaatsen laten verdwijnen in de toch al overvolle dorpskern van het dorp.” Dit schrijft de anonieme initiatiefnemer van de onlinepetitie. Op schriftelijke vragen van deze krant geeft hij geen reactie. Zijn opzet had echter succes: 243 personen hebben zijn petitie ondertekend.

Het verzet blijft hier niet toe beperkt. Op de plannen, waarover de gemeenteraad van Krimpenerwaard vanavond een actualiteitendebat voert, hebben ondernemers en burgers maar liefst 39 zienswijzen ingediend.

Omzetdaling

Mocht de bouw doorgaan, dan kan de kerk een fikse planschadeclaim verwachten, schrijft bijvoorbeeld ondernemer Barry Lai, uitbater van het vlak bij de kerk gelegen Chinees-Kantonese restaurant Golden River. Zo vreest Lai omzetdaling voor het restaurant, het afhaalpunt voor Chinese maaltijden en de bovengelegen feestzaal. Met de komst van de kerkaanbouw blijft er namelijk in de directe omgeving van zijn restaurant niet veel parkeerruimte voor zijn gasten over. Bovendien vreest de uitbater een waardedaling van het historische pand waar hij en zijn vrouw hun restaurant drijven.

Voorzitter Ton Langerak van de bouwcommissie betreurt de protesten. „Het ontwerp voldoet aan alle eisen van onder meer de commissie ruimtelijke kwaliteit. Bovendien scheelt het plan maar enkele parkeerplaatsen.” Ook het feit dat de bezwaarmakers achter de petitie anoniem opereren, steekt hem.

Hij wijst er verder op dat slechts zes van de zienswijzen origineel zijn. „Hierbij gaat het om directe omwonenden en twee betrokken ondernemers. De andere verschillen niet van elkaar, op de ondertekening na. Waarschijnlijk gaat het om vrienden van de bezwaarmakers.” Langerak zegt het debat van de gemeenteraad met vertrouwen tegemoet te zien. „Het zou mooi zijn als de raad op Hervormingsavond, na 500 jaar Reformatie, een positief signaal zou afgeven.” Wanneer de definitieve besluitvorming plaatsvindt, is onduidelijk.