Gehoorverlies verlaagt schoolprestaties

Kinderen met een iets minder goed gehoor halen lagere scores op de Cito-eindtoets en vertonen meer gedragsproblemen dan klasgenoten met een goed gehoor.

Dat blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum vorige week in het tijdschrift JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery.

Van kinderen met een matig tot slecht gehoor (verlies 40 tot 60 decibel) was al bekend dat ze vaker gedragsproblemen hebben en op school minder goed presteren. Nu is dit ook aangetoond bij kinderen met licht gehoorverlies (15 tot 25 decibel). Onderzoeker Le Clercq adviseert slechthorende kinderen voor in de klas te zetten en om van een kind dat zich moeilijk kan concentreren het gehoor te testen.