Geen steun Waddinxveens amendement zondagsdwang

beeld ANP

Een voorstel waarmee de lokale christelijke partij PCW wilde waarborgen dat geen winkelier of werknemer in Waddinxveen tegen zijn wil op zondag moet werken, heeft geen meerderheid gehaald.

Alleen het CDA schaarde zich woensdagavond achter het amendement van PCW-fractievoorzitter Kortleven. Alle coalitiepartijen stemden tegen het voorstel, dat volgens hen „juridisch onhoudbaar” zou zijn. Wel namen ze de gewijzigde verordening Winkeltijden aan, waardoor winkels in Waddinxveen voortaan elke zondag open mogen.

De coalitiepartijen schaarden zich daarmee achter de opvatting van wethouder Atzema (VVD), die tijdens het debat aangaf dat een door haar geraadpleegde ambtenaar van de gemeente heeft aangegeven dat het amendement onhoudbaar is. Kortleven noemde het „uitzonderlijk dat blijkbaar één ambtenaar bepaalt wat de politiek in Waddinxveen beslist.” Volgens hem had Atzema een second opinion moeten aanvragen. „Dat is gebruikelijk wanneer twee juristen tot een andere conclusie komen. Ik constateer dat u dat heeft nagelaten. Daarmee staat u niet sterk.”

ANP-15809640Uniek voorstel tegen zondagsdwang in Waddinxveen

De PCW-fractievoorzitter noemde het stemgedrag van de coalitie „kiezersbedrog.” Hij benadrukte dat alle partijen tijdens de campagne wisten dat sommige ondernemers contractueel tot zondagsopenstelling gewongen zouden kunnen worden, maar dat hen steeds is voorgehouden dat van dwang geen sprake zou zijn. „Hen is beloofd: u moet niet open. Er is niet gezegd: u moet niet open, maar we kunnen niets voor u doen als u een contract heeft ondertekend. Die restrictie is nooit gemaakt. Daarom spreken wij van kiezersbedrog.”

De PCW gaat nu, gesteund door het CDA en ondernemersplatform OPW, bij de provincie een verzoek indienen het koopzondagenbesluit voor te dragen voor vernietiging bij de minister van Binnenlandse Zaken. „Wij wegen dit ontzettend zwaar, omdat wij het belangrijk vinden dat wij, als we iets kunnen regelen, dat ook moeten doen. Hoe maakt u waar wat u heeft beloofd als u dit amendement niet wilt aannemen? U laat de kleine ondernemer keihard vallen.”

In een reactie laat Kortleven desgevraagd weten dat hij hoopt dat er „misschien andere gemeenten zijn die dit amendement kunnen gebruiken en waar de gemeenteraad wél het politieke lef heeft om dit gewoon te regelen voor ondernemers en werknemers.”