Geen reclame voor Second Love meer in Veenendaal

beeld ANP

In Veenendaal wordt in bushokjes geen reclame meer gemaakt voor de datingsite Second Love. Na contact met de gemeente daarover besloot de exploitant uit eigen beweging deze reclame-uiting niet meer te tonen.

Burgemeester en wethouders antwoorden dat op schriftelijke vragen van de SGP-fractie. Op de posters staan een man en een vrouw, met daarbij de tekst ”Op weg naar een avontuurtje? Ik ook’.

Het college zegt begrip te hebben voor de veronderstelling van de SGP dat dergelijke reclame het tegengaan van echtscheidingen kan ondermijnen. Binnen de voorwaarden in het contract met de exploitant van de bushokjes zijn de Second Love-posters echter toegestaan, aldus b en w. “En de reclamecodecommissie heeft uitspraak gedaan dat tot nu toe de grens van het toelaatbare niet te buiten wordt gegaan.”

Het bestaande contract, dat tot augustus 2029 loopt, geeft het college geen mogelijkheden om de reclame uit Veenendaal te weren. “Een optie om dit wel mogelijk te maken is, om net als in de vorige overeenkomst van vóór april 2014, de volgende bepaling op te nemen: affiches met reclame-uitingen die ons college in strijd acht met de openbare orde en/of goede zeden moeten op eerste aanzegging worden verwijderd.”

De gemeente heeft de kwestie wel met de exploitant besproken, met als gevolg dat de reclame-uiting in Veenendaal niet meer wordt getoond. “Daarnaast loopt er een brede discussie, waarbij de contractant overweegt deze campagne landelijk te stoppen”, aldus b en w.