Geen nader onderzoek zandkwestie Barneveld

Afvalverwerkingsbedrijf Vink. beeld RD, Henk Visscher

De gemeenteraad van Barneveld heeft schoon genoeg van de zandkwestie. De fracties van Lokaal Belang en de VVD wensten nader onderzoek naar hoe het college van burgemeester en wethouders in 2017 of 2018 is geïnformeerd over mogelijk vervuild zand in Barneveldse woonwijken, maar daarvoor kregen ze woensdagavond geen enkele steun.

Voor de meeste partijen is het duidelijk. De herinneringen van wethouder Aart de Kruijff (SGP) en zijn oud-collega Gerard van den Hengel (VVD) verschillen. Het college heeft echter volgens een raadsmeerderheid met feiten aangetoond dat sommige beweringen van Van den Hengel niet kloppen.

“Het is klip en klaar dat de voormalige wethouder zich niet alles juist herinnert”, concludeerden de collegepartijen SGP en Pro’98. Behoefte aan een raadsenquête waarbij betrokkenen onder ede worden gehoord, heeft de gemeenteraad daarom niet. Het voorstel van Lokaal Belang en de VVD werd met 25 tegen 6 stemmen verworpen.

“Wanneer we deze discussie in de gehele kwestie plaatsen, hebben we het over een korreltje, laten we eerlijk zijn. Laten we ook dit laatste hoofdstuk sluiten en onze energie stoppen in belangrijkere zaken: om aan onze gemeente te bouwen. Zoals de begroting van een aantal miljoenen”, aldus CDA-fractievoorzitter Daan de Vries.

Een memo waarin het college verslag deed van gesprekken met Van den Hengel was volgens fractievoorzitter Mijntje Pluimers van Lokaal Belang met een woordspeling wel ‘eenzijdig van aart’. “Niet-openbare bijlagen zijn van een ander, alsmede verhelderend, kernmerk dan het college schetst.” Bovendien tekende Lokaal Belang aan dat veel documenten en verslagen over de zandkwestie geheim worden gehouden. “Als het college een rein geweten zegt te hebben, wat valt er dan te verbergen?”

SGP-fractievoorzitter Koos van der Tang riep Lokaal Belang op ‘op een waardige wijze’ oppositie te voeren, met respect voor het college en de ambtenaren. “Keer op keer gaat het u niet om de zaak zelf, maar komt u met insinuaties en een diarree aan suggestieve vragen en lijkt u erop uit collegeleden te beschadigen.” Het weerwoord van Pluimers: “Wat is het probleem om de waarheid te willen weten? Het is immers onze taak als raadsleden om die te achterhalen.”