Fusie Scherpenzeel-Barneveld mogelijk per 1 januari 2023

beeld RD, Henk Visscher

De provincie Gelderland houdt 1 januari 2023 aan als mogelijke datum voor een gemeentelijke herindeling van Scherpenzeel. Barneveld is daarvoor de waarschijnlijke partner.

Voor Scherpenzeel wordt 2 juni een cruciale dag. Dan geven Gedeputeerde Staten een oordeel over de gemeentelijke kadernota, een financiële uitwerking van prioriteiten en kosten voor de komende jaren. Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel nemen daar een week eerder een besluit over.

De Scherpenzeelse gemeenteraad bepaalt op 9 juli zijn standpunt. Pas daarna besluiten GS of ze een herindelingsprocedure beginnen. „Maar aan de mening van GS op 2 juni kan mogelijk al wel worden afgemeten welk voornemen zij hebben”, zei Dirk Louter, projectleider bestuurskracht Scherpenzeel bij de provincie, woensdagochtend in een commissievergadering van Provinciale Staten.

GS zijn al langere tijd bezorgd of Scherpenzeel als zelfstandige gemeente „bestuurskrachtig” genoeg is. De kadernota wordt voor de gemeente in de Gelderse Vallei de laatste kans om te bewijzen of ze op eigen benen kan staan. GS voeren ondertussen in de regio „verkennende gesprekken” over de toekomst van Scherpenzeel.

De vergaderstukken van PS bevatten onder meer een tijdpad voor herindeling per 1 januari 2023. Tweede en Eerste Kamer moeten uiteindelijk de knoop doorhakken. Als GS inderdaad een herindelingsprocedure beginnen, streven ze ernaar dat er op 1 juli volgend jaar een advies bij de minister ligt. Provinciale Staten moeten daarover dan in juni beslissen.

De tweede helft van dit jaar wordt volgens het tijdpad benut voor het vereiste zogeheten „open overleg” met alle betrokkenen over de eventuele herindeling. GS stellen vervolgens in januari volgend jaar een herindelingsontwerp vast. Dat wordt daarna tot april ter inzage gelegd voor reacties van de gemeenteraden en inwoners.

SGP-woordvoerder Arnold Versteeg vroeg zich af of de periode tot 1 januari niet veel te kort is, omdat door het zomerreces en de kerstperiode er effectief maar vier maanden overblijven. Bovendien moet in datzelfde tijdsbestek ook een „financiële scan” worden gemaakt van de positie van Scherpenzeel en de levensvatbaarheid van de nieuwe gemeente.

Het wordt hard werken, bevestigde projectleider Louter. „Maar als GS tot een procedure besluiten is het proces al wel zodanig voorbereid dat het open overleg en de voorbereiding voor de scan direct na de zomervakantie heel vlot van start kunnen gaan.”

PVV’er Ton Diepeveen meende dat de herindeling „er met stoom en kokend water doorheen gefietst” wordt. Een GS-besluit op 2 juni vond hij wel heel vlot. „Vijf werkdagen. Voor het beantwoorden van statenvragen is doorgaans meer tijd nodig dan een week.” Louter wees erop dat GS geregeld overleggen met het college van Scherpenzeel. „Daardoor ontstaat er nu al wel een indruk hoe de kadernota eruit zal zien en hoe het proces in Scherpenzeel verloopt.”